Številska premica (tudi realna premica, številska os ali realna os) je geometijska ponazoritev realnih števil.

Številsko premico dobimo tako, da na običajno premico nanesemo števila:

  • Najprej izberemo izhodišče 0 in orientacijo (smer nanašanja) - če narišemo številsko premico vodoravno, so običajno večja števila na desni.
  • Potem na premico v enakomernih presledkih nanesemo cela števila (pozitivna po navadi v desno, negativna po navadi v levo).
  • Prostore med celimi števili zapolnimo z necelimi realnimi števili.

Pri tem poljubni točki na premici ustreza natanko eno realno število in obratno: poljubnemu realnemu številu ustreza točno ena točka.


Razširitve uredi

Številsko premico lahko razširimo na več načinov:

  • Lahko dodamo krajni točki +∞ in -∞ in dobimo razširjena realna števila.
  • Lahko dodamo še drugo os pravokotno na prvotno in dobimo kompleksna števila.