Koordinatno izhodišče

Koordinátno izhodíšče je v matematiki točka v koordinatnem sistemu, glede na katero se podaja koordinate ostalih točk. Izhodišče se po navadi označuje s črko O ali s številko 0.

Izhodišče na realni osi
Izhodišče v kartezični ravnini

Najpreprostejši (enorazsežni) koordinatni sistem je številska os. Izhodišče jo deli na pozitivni in negativni del.

V dvorazsežnem kartezičnem koordinatnem sistemu je izhodišče točka, kjer se sekata obe (med sabo pravokotni) koordinatni osi. Izhodišče ima koordinati (0,0).

V trirazsežnem kartezičnem koordinatnem sistemu je izhodišče točka, kjer se sekajo vse tri (med sabo pravokotne) koordinatne osi. Izhodišče ima koordinate (0,0,0).

Simetričnost glede na izhodišče uredi

 
Graf lihe funkcije je simetričen glede na izhodišče

Če je graf funkcije y = f(x) v ravninskem kartezičnem koordinatnem sistemu simetričen glede na izhodišče, potem je funkcija f liha funkcija. V tem primeru za vsak x, za katerega je funkcija definirana, velja: