Stacionarna točka

V matematiki, zlasti pri kalkulusu, je stacionarna točka odvedene funkcije točka na grafu funkcije, kjer je odvod funkcije enaka nič. Neuradno gre za točko, ko se funkcija preneha povečevati oz. zmanjšati (od tod tudi ime).

Stacionarne točke so rdeči krogci. V tem grafu so vsi lokalni maksimumi in minimuni. Modri kvadratki pa so prevoji .
Sedlasta točka(stacionarne točke, ki niso niti lokalni maksimum niti minimum, ampak so prevoji . Levo je "naraščajoči prevoj" (odvod je pozitiven na obeh straneh rdeče točke); desno je padajoči prevoj (odvod je negativen na obeh straneh rdeče točke).