Točka

razločitvena stran Wikimedie

Tóčka ima več pomenov:

  • manjši del prostora oziroma manjše mesto na površini česa (npr.: točka na ravnini, točka na Zemlji, oporna točka pri plezanju, ipd)
  • del potekanja oziroma trajanja nekega pojava (zgled: Pogajanje je obstalo na mrtvi točki.)
  • zaključen del neke celote – besedila (npr.: točka dnevnega reda, cirkuška točka)
  • enota za številsko opredelitev dosežkov (Zgled: Pri testu sem dosegel 95 točk.)

Matematika uredi

Glavni članek: točka (geometrija).

Točka je eden od osnovnih pojmov matematike – uporablja se zlasti v geometriji, kjer pomeni geometrijski objekt brez razsežnosti oziroma neskončno majhen element prostora.

V teoriji grafov je točka ali vozlišče osnovna enota grafa.

V teoriji števil in algebrski geometriji je racionalna točka algebrske varietete točka, katere koordinate pripadajo danemu polju.

Fizika, tehnika uredi

V fiziki in tehniki točka lahko pomeni geometrijsko točko (majhen del prostora – npr. težišče) lahko pa tudi značilni del potekanja nekega procesa (npr. ledišče):

Astronomija, geografija uredi

Elektrotehnika uredi

Medicina uredi

Umetnost uredi

Točka je likovna prvina, ki je lahko velika, majhna, okrogla ali druge oblike in sodeluje pri oblikovanju upodobitve.

Splošno uredi