Tême krivulje je v ravninski geometriji točka, kjer ukrivljenost krivulje doseže ekstremno (minimalno ali maksimalno) vrednost.

Hiperbola – temeni sta presečišči z vodoravno simetrijsko osjo (osjo ).

Izrek o štirih temenih pove, da ima vsaka sklenjena ravninska krivulja (z nekonstantno ukrivljenostjo) vsaj štiri temena.

Če je krivulja osno simetrična, ima teme v točki, kjer simetrala seka krivuljo.

Zgledi temen:

  • krožnica ima konstantno ukrivljenost – v takem primeru se lahko reče, da so vse točke krožnice temena,
  • elipsa ima štiri temena,
  • hiperbola, ki ni sklenjena krivulja, ima samo dve temeni,
  • parabola prav tako ni sklenjena in ima samo eno teme. Če je parabola podana kot graf kvadratne funkcije , se lahko koordinati temena izračunata po enačbah: