Oglišče

razločitvena stran Wikimedie

Oglíšče v ravninski geometriji je točka, kjer se stikata dve stranici geometrijskega lika (mnogokotnika).

Šestkotnik ima 6 oglišč
Petstrana piramida ima 6 oglišč, zgornje oglišče imenujemo tudi vrh

Oglíšče v prostorski geometriji je točka, kjer se stikajo (vsaj trije) robovi geometrijskega telesa (poliedra).

Točko te vrste lahko v nekaterih primerih imenujemo tudi vrh:

  • vrh kota je točka, kjer se stikata kraka kota
  • vrh trikotnika je oglišče, ki leži nasproti osnovnici (za osnovnico izberemo po navadi tisto stranico, ki leži vodoravno)
  • vrh piramide ali stožca je točka, ki leži nasproti osnovni ploskvi