Čŕta ali tudi línija (latinsko linum - lan, iz katerega se pridobiva laneno platno) je v splošnem zvezna vrsta točk. Nekoč je bila lanena nit najzanesljivejši pripomoček za določitev ravne črte.

V geometriji neskončno dolgo ravno črto, kot množico točk imenujemo premica. Prema črta med dvema točkama je daljica.

Linija v umetnosti Uredi

Linija je temeljna likovna prvina, ki govori o gibanju v prostoru in je močan posrednik estetskih vrednosti.

Zunanje povezave Uredi