Zahodna Evropa

Zahodna Evropa je področje Evrope, ki se razlikuje od Srednje in Vzhodne Evrope po geografiji, predvsem pa po razlikah v kulturi in zgodovini. Meje niso in ne morejo biti ostro začrtane. Pojem Zahodne Evrope je močno povezan z liberalno demokracijo; na njene države močno vpliva kultura Združenih držav Amerike.

Običajno razumevanje Zahodne Evrope.

Pred hladno vojno je izraz običajno označeval Francijo, Irsko, Združeno kraljestvo, Nizozemsko, Belgijo in Luksemburg.

Med hladno vojno je izraz označeval tedanje članice vojaške zveze NATO, in tako države pod ameriškim vplivom, v nasprotju z Vzhodno Evropo z Varšavskim paktom, ki je bila pod sovjetskim vplivom. Mejo med Zahodno in Vzhodno Evropo je predstavljala tako imenovana železna zavesa.

Do razširitve Evropske unije leta 2004 je bila Zahodna Evropa običajno celotna Evropska unija, občasno z izjemo Grčije. Danes je povezava izraza Zahodna Evropa tako z zvezo NATO kot z Evropsko unijo le še del zgodovine.

Pod Zahodno Evropo uvrščamo naslednje države :

  • Irska in Velika Britanija
  • Francija
  • Belgija
  • Luksemburg
  • Nizozemska