Banat (srbsko: Banat, madžarsko: Bánság, romunsko: Banat) je geografska in zgodovinska pokrajina v Srednji Evropi, ki je administrativno razdeljena od leta 1919 med tri države Srbijo (Vojvodina), Romunijo in Madžarsko. Geografsko območje Banata se razteza od reke Tise v Panonski nižini pa do gorovja Karpatov.

Lega Banata v Evropi

Območje Banata je narodnostno zelo mešano, tako poseljujejo območje Srbi, Romuni, Madžari, Romi, Nemci, Krašovani, Ukrajinci, Slovaki, Čehi, Hrvati, Slovenci in druge narodnosti.