Nevtralnost je politični status države.

Poznamo:

  • Politično nevtralnost
  • Vojaško nevtralnost

Politična nevtralnost

uredi

Nevtralnost neke države na političnem področju. Taka država v mednarodnem političnem prostoru ne bo zavzemala stališč s področja varnosti in se ne bo vključevala v mednarodne vojaške in politične zveze.

Vojaška nevtralnost

uredi

To vrsto nevtralnosti pokriva Druga haška konvencija, pomeni pa, da se država, ki razglasi vojaško nevtralnost ne namerava vpletati v noben oborožen spopad (ne neposredno ne posredno), sme pa braniti lastno ozemlje v primeru kršitve njene nevtralnosti, kar se ne šteje kot akt agresije.

Zunanje povezave

uredi