Seznam cerkva v Sloveniji (M)

seznam Wikimedie
Seznam cerkva: A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž
Vsi patrociniji oseb:Jezus KristusMarija

Maksimilijan Celjski uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Maksimilijan Celje Celje - Sv. Danijel CE

Maksimilijan Kolbe uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Maksimilijan Kolbe Žvirče Hinje NM

Marija Magdalena uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Arčelca Sela pri Šumberku NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Božakovo Metlika NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Brda Šmartno pri Slovenj Gradcu MB
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Brod Bohinjska Bistrica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Črmošnjice pri Stopičah Stopiče NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Dolenjci Adlešiči NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Dolenji Globodol Mirna Peč NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Gore Idrija KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Gorenji Radenci Stari trg ob Kolpi NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Gornji Grad Gornji Grad CE
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Gradišče pri Litiji Šmartno pri Litiji LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Javorje Javorje MB
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Jesenice Velika Dolina NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Kapelski Vrh Kapela pri Radencih MS
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Kilovče Ilirska Bistrica KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Klinja vas Kočevje NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Koseze Ilirska Bistrica KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Kozjane Vreme KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Kozji Vrh nad Dravogradom Dravograd MB
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Kranj Kranj - Zlato Polje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Krasno Šlovrenc KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Kriška vas Višnja Gora LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Laze pri Dramljah Dramlje CE
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Ločica pri Vranskem Vransko CE
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Lukovec Boštanj NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Maribor Maribor - Sv. Magdalena MB
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Martinja vas Šentlovrenc NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Matke Prebold CE
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Metnaj Stična LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Ocizla Hrpelje - Kozina KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Okroglo Naklo LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Orešje na Bizeljskem Bizeljsko CE
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Oštrc Kostanjevica na Krki NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Otošče Podnanos KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Podbeže Hrušica KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Podgora pri Zlatem Polju Zlato Polje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Praše Mavčiče LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Pšata Cerklje na Gorenjskem LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Reber Žužemberk NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Rožni Dol Semič NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Ržišče Kostanjevica na Krki NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Sela pri Volčah Volče KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Senik Šlovrenc KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Slivnica pri Celju Slivnica pri Celju CE
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Smokvica Sočerga KP
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Sodražica Sodražica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Tušev Dol Črnomelj NM
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Velika Varnica Sv. Andraž v Halozah MB
 
Klikni za spremembo slike
Marija Magdalena Zgornja Slivnica Šmarje - Sap LJ

Marjeta Antiohijska uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Bohinjska Bela Bohinjska Bela LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Bojanja vas Radovica NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Borovnica Borovnica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Breginj Kobarid KP
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Čača vas Kostrivnica CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Dolenje Planina KP
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Golo Golo LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Gorišnica Sv. Marjeta niže Ptuja MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Gradišče pri Lukovici Brdo LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Grm Trebnje NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Horjul Horjul LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Hruševlje Šlovrenc KP
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Jagnjenica Svibno LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Jereka Srednja vas v Bohinju LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Jurna vas Podgrad NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Kamenica Šentjanž NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Kebelj Kebelj MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Koče Slavina KP
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Kotlje Kotlje MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Kranj Kranj - Šmartin LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Libna Videm - Krško CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Ljubljana Ljubljana - Sv. Križ LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Malo Črnelo Ivančna Gorica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Marjeta na Dravskem polju Št. Janž na Dravskem Polju - Starše MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Muta Muta MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Pečje Sevnica CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Pernica Sv. Marjeta ob Pesnici MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Planina Planina pri Rakeku LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Podkraj Podkraj KP
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Podulce Raka NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Polzela Polzela CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Prežganje Prežganje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Radomlje Radomlje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Rimske Toplice Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Ritoznoj Slovenska Bistrica MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Selnica ob Dravi Selnica ob Dravi MB
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Skrilje Kamnje KP
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Spodnji Dolič Vitanje CE
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Široka Set Vače LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Šmarata Stari trg pri Ložu LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Šmarjeta Šmarjeta NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Trata pri Velesovem Velesovo LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Vodice Vodice LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Vrh pri Križu Šmihel pri Žužemberku NM
 
Klikni za spremembo slike
Marjeta Žlebe Preska LJ

Marko uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Marko Bušinja vas Suhor NM
 
Klikni za spremembo slike
Marko Butoraj Črnomelj NM
 
Klikni za spremembo slike
Marko Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki NM
 
Klikni za spremembo slike
Marko Dalnje Njive Sinji Vrh NM
 
Klikni za spremembo slike
Marko Koper Koper - Sv. Marko KP
 
Klikni za spremembo slike
Marko Markovci Markovci MS
 
Klikni za spremembo slike
Marko Ostenk Trbovlje - Sv. Martin CE
 
Klikni za spremembo slike
Marko Spodnje Danje Sorica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marko Tihaboj Sv. Križ - Gabrovka NM
 
Klikni za spremembo slike
Marko Vrba Breznica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marko Zapotok Sodražica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Marko Žabče Tolmin KP

Marta iz Betanije uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Marta Koper Koper - Marijino vnebovzetje kp

Martin iz Toursa uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Martin Avče Kanal KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Bič Veliki Gaber NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Bled Bled LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Brje Branik KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Bučka Bučka NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Dob Dob LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Domanjševci Kančevci MS
 
Klikni za spremembo slike
Martin Drožanje Sevnica CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Dvorjane Sv. Martin pri Vurberku MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Gaberje Planina KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Gornji Rogatec Št. Jurij pri Grosupljem LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Grgar Grgar KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Griže Senožeče KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Groblje pri Prekopi Šentjernej NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Hrenovice Hrenovice KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Ig Ig LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Kal pri Krmelju Šentjanž NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Kamnica Kamnica MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Kobilje Kobilje MS
 
Klikni za spremembo slike
Martin Kostanjevica na Krasu Kostanjevica na Krasu KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Kranj Kranj - Šmartin LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Labor Marezige KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Laško Laško CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Libeliče Libeliče MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Ljubljana Ljubljana - Šmartno ob Savi LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Ljubljana Šmartno pod Šmarno goro LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Loška vas Toplice NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Manče zasebna cerkev KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Martjanci Martjanci MS
 
Klikni za spremembo slike
Martin Metlika Metlika NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Moravče Moravče LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Moste Breznica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Notranje Gorice Notranje Gorice LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Osek Osek KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Podcerkev Stari trg pri Ložu LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Podpeč Dobrepolje - Videm LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Podsmreka Dobrova LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Podzemelj Podzemelj NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Ponikva Ponikva CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Predmost Poljane nad Škofjo Loko LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Prekopa Vransko CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Sabonje Podgrad KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Sečovlje Sečovlje KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Setnik Polhov Gradec LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Sežana Sežana KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Slepšek Mokronog NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Slivje Hrpelje - Kozina KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Srednja vas v Bohinju Srednja vas v Bohinju LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Sromlje Sromlje CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šilentabor Zagorje KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno Biljana KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno Cerklje na Gorenjskem LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno na Pohorju Sv. Martin na Pohorju MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno ob Dreti Šmartno ob Dreti CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno pri Litiji Šmartno pri Litiji LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno pri Slovenj Gradcu Šmartno pri Slovenj Gradcu MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno v Rožni dolini Šmartno v Rožni dolini CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Šmartno v Tuhinju Šmartno v Tuhinju LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Štatenberk Trebelno NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Teharje Teharje CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Trbovlje Trbovlje - Sv. Martin CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Trebeše Sočerga KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Trstenik Trstenik LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Unec Unec LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Valična vas Zagradec NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Velenje Velenje - Sv. Martin CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Velika vas pri Krškem Leskovec pri Krškem NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Velike Malence Čatež ob Savi NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Veliki Kamen Koprivnica CE
 
Klikni za spremembo slike
Martin Veliko Lipje Hinje NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Veliko Mlačevo Žalna LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Vinica pri Šmarjeti Šmarjeta NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Vrhovo Radeče LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Zalog Prečna NM
 
Klikni za spremembo slike
Martin Zazid Predloka KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Zgornja Draga Višnja Gora LJ
 
Klikni za spremembo slike
Martin Zgornja Hajdina Hajdina MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Zlakova Zreče MB
 
Klikni za spremembo slike
Martin Žapuže Šturje KP
 
Klikni za spremembo slike
Martin Žiri Žiri LJ

Matej uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Matej Hrastje Šenčur LJ
 
Klikni za spremembo slike
Matej Kamenca nad Ložicami Deskle KP
 
Klikni za spremembo slike
Matej Mali Vrh Mirna Peč NM
 
Klikni za spremembo slike
Matej Spodnje Škofije Škofije KP
 
Klikni za spremembo slike
Matej Šmatevž Gomilsko CE

Matija uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Matija Bučka Bučka NM
 
Klikni za spremembo slike
Matija Drežniške Ravne Drežnica KP
 
Klikni za spremembo slike
Matija Laze Toplice NM
 
Klikni za spremembo slike
Matija Slap Vipava KP
 
Klikni za spremembo slike
Matija Zajčji Vrh pri Stopičah Stopiče NM
 
Klikni za spremembo slike
Matija Zalog pri Cerkljah Cerklje na Gorenjskem LJ

Maver Poreški uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Maver Izola Izola KP
 
Klikni za spremembo slike
Maver Most na Soči Most na Soči KP
 
Klikni za spremembo slike
Maver Rjavče Hrušica KP

Mavricij uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Mavricij Jurklošter Jurklošter CE
 
Klikni za spremembo slike
Mavricij Šmarca Šmarca - Duplica LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mavricij Šmaver Dobrnič NM

Mihael uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Biljana Biljana KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Čatež Čatež - Zaplaz NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Črešnjevec Črešnjevec MB
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Črna vas Ljubljana - Barje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Damelj Vinica NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Dečja vas Trebnje NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Desinec Črnomelj NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Dol Sora LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Dolenje Radulje Bučka NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Dolnji Zemon Ilirska Bistrica KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Dovje Dovje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Erzelj Goče KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Fara Bloke LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Gorenje Polje Deskle KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Grosuplje Grosuplje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Grosuplje Grosuplje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Iška vas Ig LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Jakovica Planina pri Rakeku LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Kamnje Kamnje KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Kobjeglava Štanjel KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Kompolje Boštanj NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Kranj Kranj - Drulovka/Breg LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Križate Peče LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Krkavče Krkavče KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Krško Videm - Krško CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Kubed Sočerga KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Lipa Kostanjevica na Krasu KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Ljubinj Tolmin KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Ljubinj Tolmin KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Lokev Lokev KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Male Loče Hrušica KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Mali Gaber Veliki Gaber NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Mengeš Mengeš LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Moše Smlednik LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Novo mesto Novo mesto - Šmihel NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Olševek Šenčur LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Papeži Osilnica NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Pečica Sladka Gora CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Pilštanj Pilštanj CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Pišece Pišece CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Polom Hinje NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi MB
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Radmirje Radmirje CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Razvanje Hoče MB
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Rovte Rovte LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Samotorica Horjul LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Selo Batuje KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Semič Semič NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Skopo Dutovlje KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šmihel Laško CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šmihel Šempas KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šmihel Šmihel KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šmihel nad Mozirjem Šmihel nad Mozirjem CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šmihel pri Žužemberku Šmihel pri Žužemberku NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šmihel pod Nanosom Hrenovice KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Šoštanj Šoštanj CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Tinjan Škofije KP
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Velika Goba Dole pri Litiji NM
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Veržej Veržej MS
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Vransko Vransko CE
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Završje Dobovec LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Zgornje Duplje Duplje LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mihael Žetale Žetale MB

Modest Koroški uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Modest Kranj Kranj - Zlato Polje LJ

Mohor in Fortunat uredi

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Brestanica Brestanica CE
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Čadram Čadram - Oplotnica MB
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Črneča vas Kostanjevica na Krki NM
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Goriška vas pri Škocjanu Škocjan pri Novem Mestu NM
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Gornji Grad Gornji Grad CE
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Jelša Šmartno pri Litiji LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Koreno nad Horjulom Horjul LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Kozjak Sv. Florijan v Doliču MB
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Krška vas Cerklje ob Krki NM
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Kupčinji Vrh Žetale MB
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Male Rodne Rogaška Slatina CE
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Matena Ig LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Moravče pri Gabrovki Sv. Križ - Gabrovka NM
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Osolnik Sora LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Pečine Šentviška Gora KP
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Podgora Kotlje MB
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Podlipovica Izlake LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Podraga Podnanos KP
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Podstran Moravče LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Ravnica Grgar KP
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Renče Renče KP
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Rodica Jarše LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Sela pri Šmarju Šmarje - Sap LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Stopnik Vransko CE
 
Klikni za spremembo slike
Mohor Šmohor Laško CE
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Šoštanj Šoštanj CE
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Turški Vrh Zavrč MB
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat V Zideh Šentgotard LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Zabrekve Selca LJ
 
Klikni za spremembo slike
Mohor in Fortunat Zafara Žužemberk NM