Izpeljana enota SI

(Preusmerjeno s strani Sestavljene enote SI)
Red velikosti
površina
denar
gostota
energija
frekvenca
dolžina
masa
sila
števila
moč
tlak
hitrost
temperatura
čas
prostornina
Pretvorba med enotami
merske enote
SI
predpone SI
osnovne enote SI
izpeljane enote SI
Planckove enote

Izpeljane enote SI so del mednarodnega sistema enot (SI - Système International d'Unités). Izpeljane so iz sedmih osnovnih enot SI. Enote, ki niso del sistema SI, lahko pretvorimo v enote SI (in obratno) na podlagi dogovora o enotah.

Enote s posebnim imenom in oznakoUredi

fizikalna količina ime enote SI oznaka za enoto SI izražava z drugimi enotami izražava z osnovnimi enotami SI
posebno ime in oznaka
frekvenca hertz Hz    
sila newton N    
tlak, pritisk pascal Pa    
energija, delo, toplota, entalpija joule J    
moč watt W    
električni naboj coulomb C    
električni tok amper A
električni potencial, električna napetost, elektromotorna sila volt V    
električni upor (električna upornost), impedanca, reaktanca ohm Ω    
električna prevodnost siemens S    
kapacitivnost farad F    
gostota magnetnega pretoka tesla T    
magnetni pretok weber Wb    
induktivnost henry H    
temperatura stopinja Celzija °C K  
ravninski kot radian rad 1 = m · m-1
prostorski kot steradian sr 1 ="m2" · m-2
svetlobni tok lumen lm cd · sr  
osvetljenost luks lx cd · sr · m-2  
aktivnost (radionuklida) becquerel Bq s-1  
absorbirana doza (radiacije) gray Gy J · kg-1 ="m2" · s-2
ekvivalentna doza sievert Sv J · kg-1 ="m2" · s-2
katalitična aktivnost katal kat mol · s-1  

Ostale količine in enoteUredi

fizikalna količina ime enote SI oznaka za enoto SI izražava z drugimi enotami
površina kvadratni meter m2  
prostornina kubični meter m3  
hitrost meter na sekundo m · s-1  
pospešek meter na kvadratno sekundo m · s-2  
kotna hitrost radian na sekundo rad · s-1 = s-1
gibalna količina kilogram meter na sekundo kg · m · s-1  
kotna gibalna količina kilogram radian na sekundo kg · rad · s-1 = kg · s-1
vrtilna količina joule sekunda J · s = kg · m2 · s-1
navor sile newton meter N · m = m² · kg · s-2
valovno število meter na minus ena m-1  
specifična gostota kilogram na kubični meter kg · m-3  
specifična prostornina kubični meter na kilogram m3 · kg-1  
koncentracija mol na kubični meter mol · m-3  
molski volumen kubični meter na mol m3 · mol-1  
toplotna kapaciteta, entropija joule na kelvin J · K-1 = m2 · kg · s-2 · K-1
molarna toplotna kapaciteta, molarna entropija joule na kelvin mol J · K-1 · mol-1 =

m2 · kg · s-2 · K-1 ·

mol-1
specifična toplota, specifična entropija joule na kilogram kelvin J · K-1 · kg-1 = m2 · s-2 · K-1
molarna energija joule na mol J · mol-1 = m2 · kg · s-2 · mol-1
specifična energija,
izparilna toplota,
sublimacijska toplota,
talilna toplota
joule na kilogram J · kg-1 = m² · s-2
gostota energije joule na kubični meter J · m-3 = m-1 · kg · s-2
površinska napetost newton na meter N · m-1 = J · m-2 = kg · s-2
gostota toplotnega toka watt na kvadratni meter W · m-2 = kg · s-3
toplotna prevodnost watt na meter kelvin W · m-1 · K-1 = m · kg · s-3 · K-1
kinematična viskoznost, difuzijski koeficient kvadratni meter na sekundo m2 · s-1  
dinamična viskoznost pascal sekunda Pa · s = N · s · m-2 = m-1 · kg · s-1
gostota električnega naboja coulomb na kubični meter C · m-3 m-3 · s · A
gostota električnega toka amper na kvadratni meter A · m-2  
električna prevodnost siemens na meter S · m-1 =m-3 · kg-1 · s3 · A2
molarna prevodnost siemens kvadrat meter na mol S · m² · mol-1 =kg-1 · mol-1 · s3 · A2
permitivnost farad na meter F · m-1 =m-3 · kg-1 · s4 · A2
permeabilnost henry na meter H · m-1 = m · kg · s-2 · A-2
jakost električnega polja volt na meter V · m-1 = m · kg · s-3 · A-1
jakost magnetnega polja amper na meter A · m-1  
svetlost candela na kvadratni meter cd · m-2  
izpostavljenost (žarki X in gama) coulomb na kilogram C · kg-1 = kg-1 · s · A
hitrost absorbirane doze (sevanja) gray na sekundo Gy · s-1 = m² · s-3

ViriUredi