Površina

Površína je v geometriji merilo za velikost ploskve. Površina je v tesni zvezi s ploščino in v nekaterih jezikih uporabljajo za oba pojma isto besedo. V slovenščini se izraz ploščina praviloma uporablja za dvorazsežne objekte (like – dele ravnine), površina pa za trirazsežne objekte (telesa – dele prostora).

Površina poliedra je vsota ploščin vseh mejnih ploskev – na sliki je mreža kocke

V slovenski matematiki je oznaka za površino velika črka P (začetna črka besede površina), v novejšem času pa se uveljavlja tudi velika črka S (začetna črka latinske besede superficium). V tujih jezikih se pogosto sreča tudi oznako A (začetna črka latinske besede area).

Površina oglatega telesaUredi

Za ploskev, ki je sestavljena iz več ravnih ploskvic, je površina enaka vsoti ploščin posameznih ploskvic. To definicijo se pogosto sreča v povezavi s poliedri (oglatimi telesi): površina poliedra je vsota ploščin vseh njegovih mejnih ploskev. Površino poliedra se lahko ponazori tako, da se vse ploskve razgrne v isto ravnino – tako dobljena slika se imenuje mreža geometrijskega telesa.

 
Površino neravne ploskve se izračuna z integralom

Za neravne ploskve je stroga matematična definicija nekoliko bolj zapletena, a v bistvu gre za isto načelo: površina je vsota ploščin infinitezimalno majhnih ploskvic, ki pokrivajo dano ploskev. Če je ploskev podana kot funkcija dveh spremenljivk z = f(x,y) (za (x,y) z danega območja D), potem je površina ploskve enaka:

 

Formule za površinoUredi

Za računanje površin teles se uporablja naslednje formule:

  • površina kocke z robom a:
 
  • površina kvadra z robovi a, b in c:
 
  (O je ploščina osnovne ploskve, pl je površina plašča).
  (O je ploščina osnovne ploskve, o je obseg osnovne ploskve, v je višina prizme).
  • površina pokončnega krožnega valja s polmerom r in višino v:
 
  (O je ploščina osnovne ploskve, pl je površina plašča).
  • površina pokončnega krožnega stožca s polmerom r, višino v in stranskim robom (stranico) s:
 
  • površina krogle s polmerom r:
 

Mere za površinoUredi

Mednarodni sistem enot predpisuje za merjenje površine izpeljano enoto kvadratni meter.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi