Tesla [têsla] (oznaka T) je izpeljana enota mednarodnega sistema enot za gostoto magnetnega polja. Magnetno polje ima gostoto 1 T, če na električni vodnik dolžine 1 m, po katerem teče električni tok 1 A, postavljenem v homogeno magnetno polje tako, da je smer vodnika pravokotna na smer polja, deluje magnetna sila 1 N.

1 T = 1 V · s · m -2 = 1 kg · s -2 · A -1 = 1 N · A -1 m -1 = 1 Wb · m -2

Z imenom enote so počastili v ZDA delujočega srbskega inženirja in izumitelja Nikolo Teslo (1856-1943), ki je pomembno prispeval k raziskavam elektrike in magnetizma.

Starejša enota za gostoto magnetnega polja je 10.000-krat manjša enota gauss.

Zgledi uredi

V geofiziki uporabljajo enoto 1 γ = 10 -9 T.