Henry (enota)

SI-enota induktivnosti

Henry ali henri (oznaka H) je v sistemu SI enota za merjenje induktivnosti. Henry spada med izpeljane enote SI.

Imenuje se po ameriškem fiziku Josephu Henryju (1797 – 1878).

Definicija uredi

Zaključen električni krog ima induktivnost 1 H, kadar se v njem inducira napetost 1 V, če se v njem v 1 s spremeni tok za 1 A.

 .

Povezave z drugimi enotami uredi

Henry je tudi enak

 .

Enoto lahko izrazimo tudi z osnovnimi enotami:

 .

Lahko uporabimo tudi druge izpeljane enote

 .

V vseh zgornjih izrazih so uporabljene naslednje enote

Zunanje povezave uredi