Frekvenca

mera za število ponovitev periodičnega pojava v časovni enoti

Frekvénca je v fiziki količina, določena kot število ponavljajočih se dogodkov v časovni enoti. Običajno jo označujemo z grško črko ν (ni).

Frekvenca
Zgled ponavljajočih se dogodkov z različnimi frekvencami: tri utripajoče luči od nižje (zgoraj) proti višji (spodaj) frekvenci. S »f« je označena frekvenca v Hercih (Hz), torej število utripov na sekundo. »T« je perioda v sekundah (s) ali čas med dvema utripoma. T in f sta recipročni vrednosti
Splošne oznake
f, ν
Enota SIherc
Z osnovnimi enotami SIs−1

Recipročna vrednost frekvence je perioda t0:

Izpeljana enota SI za merjenje frekvence je s-1 ali Hz, poimenovana po nemškemu fiziku Heinrichu Rudolfu Hertzu. 1 Hz je enako kot en dogodek na sekundo.

Pri cikličnih pojavih, kot so vrtenje, nihanje in valovanje, je Hertz enako en cikel na sekundo (recipročna vrednost je tu nihajni čas). Za vrteče se mehanske naprave se tradicionalno uporablja tudi enota »obratov na minuto« (angleško revolutions per minute, okrajšano rpm), ki je Mednarodni sistem enot ne dovoljuje, saj je »obrat« opis dogajanja, ne enota.

Glej tudi Uredi