Jakost električnega polja

Jákost eléktričnega pólja (oznaka E) je vektorska količina, ki določa električno polje. Določena je s Coulombovo silo na majhen električni naboj v izbrani točki polja.

Jakost električnega polja je enaka negativnemu gradientu električnega potenciala:

Mednarodni sistem enot določa za jakost električnega polja enoto Vm-1.