Luks

enota za merjenje osvetljenosti

Luks (oznaka lx) je v sistemu SI enota za merjenje osvetljenosti. Spada med izpeljane enote v sistemu enot SI. Enoto luks izpeljemo z uporabo kandele (enota za merjenje svetilnosti).

Definicija luksa

uredi

1lx = 1 lumen na kvadratni meter (1 lm/m2) ali 1 cd.sr/kvadratni meter

To lahko povemo tudi na naslednji način: luks je osvetljenost 1 m2 površine, na katero pada svetlobni tok 1 lm.
Za luks lahko uporabljamo tudi vse predpone, ki jih dovoljuje sistem SI. (npr. dekaluks ali dlx, megaluks ali Mlx, deciluks ali dlx itd.)

Enoti, ki nista v sistemu SI za osvetljenost sta footcandle in fot. Nekdaj se je za majhne osvetljenosti uporabljala tudi enota noks.

Uporaba luksa in lumna

uredi

Luks je enota za osvetljenost, lumen pa je enota za svetlobni tok. Pri definiciji luksa se upošteva površina, ki jo osvetljuje dani svetlobni tok. To pomeni, da svetlobni tok 1000 lm (lumnov), ki osvetljuje površino samo 1 kvadratnega metra, daje osvetljenost 1000 luksov. Kadar pa ta svetlobni tok osvetljuje površino 10 kvadratnih metrov, pa je osvetljenost samo 100 lx.

Pregled fotometričnih količin in enot SI
količina enota SI razsežnost
[a]
opombe
ime oznaka[b] definicija ime oznaka
svetlobna energija  ,     lumensekunda lms   lumensekunda se včasih imenuje talbot.
gostota svetlobne energije     lumensekunda na kubični meter lm⋅s/m3   svetlobna energija na enoto prostornine
 ,  ,     lumen (= kandela steradian) lm (= cdsr)   svetlobna energija na časovno enoto
    kandela (= lumen na steradian) cd (= lm/sr)   osnovna enota SI. Svetlobni tok na enoto prostorskega kota.
svetlost     kandela na kvadratni meter cd/m2 (= lm/(sr⋅m2))   svetlobni tok na enoto prostorskega kota na enoto projicirano površino vira. Kandela na kvadratni meter se zunaj SI včasih imenuje nit.
osvetljenost     luks (= lumen na kvadratni meter) lx (= lm/m2)   za osvetljenost površine. Vpadni svetlobni tok na površino.
gostota svetlobnega toka     lumen na kvadratni meter lm/m2   svetlobni tok oddan, odbit in prenešen na površino na enoto površine.
    lumen na kvadratni meter lm/m2   oddani svetlobni tok s površine
    luks sekunda lx⋅s   časovno integrirana osvetljenost
svetlobni izkoristek (sevanja)     lumen na vat lm/W   razmerje med svetlobnim tokom in sevalnim tokom. Znaša lahko do 683,002.
svetlobni izkoristek (vira)  ,  ,     lumen na vat lm/W   razmerje med svetlobnim tokom in porabo energije
  1 svetlobni izkoristek, normaliziran z največjim možnim izkoristkom
Glej tudi:
  1. Simboli v tem stolpcu označujejo razsežnosti. » «, » « in » « pomenijo dolžino, čas in svetilnost, ne pa simbole za enote liter, tesla in džul.
  2. Organizacije za standardizacijo priporočajo, da se fotometrične količine označijo z indeksom »v« (za »vizualno«), da bi se izognilo zamenjavi z radiometričnimi ali fotonskimi količinami. Na primer: USA Standard Letter Symbols for Illuminating Engineering USAS Z7.1-1967, Y10.18-1967