Gostota električnega toka

Gostôta eléktričnega tóka, pogosto tudi kar gostôta tóka (oznaka j), je določena kot kvocient med električnim tokom I in presekom S, skozi katerega teče tok.

Mednarodni sistem enot določa za gostoto električnega toka izpeljano enoto A/.

Gostoto električnega toka lahko obravnavamo kot vektorsko količino j, usmerjeno pravokotno na ploskev v isti smeri, kot teče električni tok. Zato velja: