Reaktanca

nasprotovanje elementa vezja spremembam toka zaradi njegove induktivnosti ali kapacitivnosti

Reaktánca (oznaka X) je elektrotehniška in fizikalna količina, definirana kot imaginarni del impedance pri analizi električni vezij, po katerih teče izmenični tok. Reaktanca je posledica induktivnih ali kapacitivnih porabnikov v vezju. Mednarodni sistem enot predpisuje za reaktanco sestavljeno enoto ohm.

Razlikujemo lahko tri primere:

  • X > 0 – reaktanca je induktivna
  • X = 0 – reaktance ni, električno vezje je sestavljeno izključno iz ohmskih uporov
  • X < 0 – reaktanca je kapacitivna

Zvezo med impedanco Z, električno upornostjo R in reaktanco X lahko v splošnem zapišemo v obliki (v elektrotehniki se za imaginarno enoto navadno uporablja oznaka j namesto i):

Pri tem je realni del R električna upornost, imaginarni del X pa reaktanca. Reaktanci kondenzatorja s kapacitivnostjo C pravimo konduktanca in je enaka 1/iωC; reaktanci tuljave z induktivnostjo L pravimo induktanca in je enaka iωL.

Glej tudi

uredi