Valovno število

obratna vrednost valovne dolžine

Valovno število je v fiziki značilnost valovanja, ki je definirana kot

  • število valovnih dolžin na enoto dolžine v smeri širjenja valovanja ali 1/λ, kjer je λ valovna dolžina ali
  • 2.π/ λ.

Valovno število merimo v  radm-1 ali samo m-1 . Valovno število je prostorska analogija frekvence (rads-1 ali s-1) in predstavlja število ponavljanj vala na razdalji 2.π.

Valovno število označujemo s k (v spektroskopiji pa z ).
Izračunamo ga na naslednji način:

kjer je: