Zajedavec

organizem, ki živi v skupnosti z drugim organizmom, a ima korist le zajedavski organizem

Zajedavec (tudi zajedalec) ali parazit je živalski ali rastlinski organizem, ki živi v skupnosti z drugim organizmom, a ima korist le zajedavski organizem, gostiteljski organizem pa trpi škodo.

Glede na trajanje zajedavstva ločimo:

  • stalne zajedavce, ki zajedajo gostitelja od zgodnjega obdobja do zrelosti ali smrti,
  • začasne zajedavce, ki zajedajo na gostitelju le nek čas.

Zajedavce se deli tudi glede na velikost:

V literaturi pogosto zasledimo klasifikacijo zajedavcev glede na mesto prebivanja znotraj gostitelja; tako ločimo: