Oploditev (s tujko fertilizacija ali singamija) je v biološkem smislu nastanek novega organizma z združitvijo dveh gamet v zigoto, čemur sledi razvoj zarodka. Najbolj znan primer je združitev semenčice in jajčeca pri nekaterih živalih in človeku. Odvisno od vrste lahko ta proces poteka znotraj telesa samice (notranja oploditev) ali zunaj njega (zunanja oploditev). Drugi organizmi imajo lahko drugačne spolne celice, vendar gre v vseh primerih za združitev ženske in moške spolne celice. Takšnemu načinu razmnoževanja pravimo spolno razmnoževanje.

Združitev semenčice z jajčecem

Oploditev pri človeku

uredi

Ob oploditvi nastane z združitvijo moške spolne celice (semenčice) z žensko spolno celico zigota, iz zigote pa morula in blastocista. Blastocisto tvorita dva dela, notranja skupina celic in zunanji ovoj ali trofoblast (del bodoče posteljice).[1]

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi
  1. Petrovič D. Normalen razvoj človeškega zarodka in nepravilnosti v njegovem razvoju.MED RAZGL 2003; 42: 183–201.