Deblo (taksonomija)

Za druge pomene glejte deblo.
Biološka klasifikacija

(glavne taksonomske kategorije)

Domena
Kraljestvo
Deblo
Razred
Red
Družina
Rod
Vrsta

Dêblo je v biologiji najvišja enota (skupina, kategorija) v njeni sistematiki živalskega in rastlinskega kraljestva. Z drugim deblom ima le eno evolucijsko značilnost. Debla se naprej delijo v razrede. Nekatera velika debla kot so strunarji, členonožci in iglokožci so razdeljena še v poddebla.

Znanstvena razvrstitev loči med debli v zoologiji Phylum in v botaniki Divisio. Čeprav se Phylum načeloma dovoljuje tudi v botaniki, pa botaniki večinoma uporabljajo Divisio.

Pri poimenovanju živali v deblih ni pravil, razen dvočlenskega znanstvenega latinskega imena. Debla imajo pri rastlinah v latinskih imenih pripono -phyta.