Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji

seznam Wikimedie

Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah[1], ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. Poleg priloge 1, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane,[2] vsebuje uredba tudi prilogo 2, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje,[3] ki pa ni predmet tega seznama.

Zavarovane vrste živali

uredi

Zavarovanje vrste je le eden izmed ukrepov varstva za ohranjanje vrstne pestrosti v naravi. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti poleg zaščite posameznih, najbolj ogroženih vrst živali urejajo tudi ravnanje z njihovim genskim materialom ter habitati in ekosistemi vred.

Na državni ravni je zavarovanih nad 200[4] vrst oziroma višjih taksonomskih skupin živali. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so neposredno ogrožene zaradi uničevanja osebkov, medtem ko je v strokovnih predlogih rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst navedenih bistveno več vrst (okoli 2000 taksonov) živali. Najpogostejši razlog za ogroženost vrst je poškodovanje ali uničenje življenjskega prostora [4], zato so varstveni ukrepi za njegovo ohranjanje bistveni tudi za ohranjanje vrst.

Pojasnila k seznamu

uredi

V seznamu so določene tiste živalske vrste, ki so domorodne (avtohtone) in tiste živalske vrste, ki niso domorodne (alohtone) na območju Republike Slovenije.

Navedene živalske vrste v interesu Evropske unije so tiste, za katere na evropskem ozemlju držav članic Evropske unije velja, da so prizadete, ranljive, redke (živijo na omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju) ali endemične.

Okrajšava spp. se uporablja za označevanje vseh na območju Slovenije domorodnih vrst višjega taksona oz. za označevanje vseh na območju Evropske unije domorodnih vrst višjega taksona.

Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

Seznam

uredi

Sesalci (Mammalia)

uredi
Zavarovani sesalci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Erinaceomorpha
Erinaceidae ježi Erinaceus europaeus rjavoprsi jež  
Erinaceus concolor beloprsi jež  
red Chiroptera netopirji
vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Lagomorpha zajci in žvižgači
Leporidae zajci in kunci Lepus timidus planinski zajec  
red Rodentia glodavci
Arvicolidae voluharice Chionomys nivalis (syn. Microtus nivalis) evropska snežna voluharica  
Castoridae bobri Castor fiber bober  
Cricetidae hrčki Cricetus cricetus veliki hrček  
Gliridae polhi vse na območju Slovenije domorodne vrste razen: Glis glis vse na območju Slovenije domorodne vrste razen: navadni polh  
Sciuridae veverice Sciurus vulgaris navadna veverica  
Red Carnivora zveri
Canidae psi Canis aureus zlati šakal  
Canis lupus volk  
Felidae mačke Felis silvestris divja mačka  
Lynx lynx evrazijski ris  
Mustelidae podlasice in sorodniki Lutra lutra vidra  
Mustela erminea hermelin  
Mustela nivalis mala podlasica  
Mustela putorius dihur  
Ursidae medvedi Ursus arctos rjavi medved  
red Cetacea kiti in delfini
vse vrste  
Zavarovani sesalci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Erinaceomorpha
Erinaceidae ježi Erinaceus algirus alžirski jež
red Soricomorpha
Soricidae rovke Crocidura canariensis  
Crocidura sicula  
Talpidae krti Galemys pyrenaicus pirenejski pižmov vihulj  
red Chiroptera netopirji
vse na območju Evropske unije domorodne vrste  
red Rodentia glodavci
Cricetidae hrčki Mesocricetus newtoni [5]
Gliridae polhi vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen: Glis glis vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen: navadni polh  
Sciuridae veverice Marmota marmota latirostris  
Pteromys volans evropska poletuša  
Sciurus anomalus kavkaška veverica  
Spermophilus citellus tekunica  
Spermophilus suslicus  
Dipodidae Sicista betulina brezova miš  
Sicista subtilis  
red Carnivora zveri
Canidae psi Alopex lagopus polarna lisica  
Felidae mačke Lynx pardinus iberski ris  
Mustelidae podlasice in sorodniki Mustela eversmannii stepski dihur  
Mustela lutreola vidrica  
Vormela peregusna [5] pegasti dihur  
Phocidae pravi tjulnji Phoca hispida saimensis  
Monachus monachus Sredozemska medvedjica  
red Artiodactyla sodoprsti kopitarji
Bovidae votlorogi Bison bonasus zober  
Capra aegagrus bezoarska koza  
Capra pyrenaica pyrenaica španski kozorog  
Ovis gmelini musimon muflon  
Ovis orientalis ophion rdeča ovca  
Rupicapra pyrenaica ornata gams (abruška podvrsta)  
Rupicapra rupicapra balcanica gams (balkanska podvrsta)
Rupicapra rupicapra tatrica gams (tatrska podvrsta)  
Cervidae jeleni Cervus elaphus corsicanus jelen (korziška podvrsta)  

Ptice (Aves)

uredi
Zavarovane ptice, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta Slika
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Gaviiformes slapniki vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Podicipediformes ponirki vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Procellariiformes cevonosci vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Pelecaniformes veslonožci vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Ciconiiformes močvirniki vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Phoenicopteriformes plamenci vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Anseriformes plojkokljuni vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Anas platyrhynchos vse na območju Slovenije domorodne vrste razen mlakarica  
red Falconiformes ujede vse na območju Slovenije domorodne vrste
red Galliformes kure vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Phasianus colchicus in Perdix perdix (gojene živali) vse na območju Slovenije domorodne vrste razen fazan in jerebica (gojene živali)  
red Gruiformes žerjavovci vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Charadriiformes pobrežniki vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Columbiformes golobje vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Columba livia domestica vse na območju Slovenije domorodne vrste razen domači golob  
red Cuculiformes kukavice vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Strigiformes sove vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Caprimulgiformes ležetrudniki vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Apodiformes hudourniki vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Coraciiformes vpijati vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Piciformes plezalci vse na območju Slovenije domorodne vrste  
red Passeriformes pevci vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Corvus corone cornix, Garrulus glandarius in Pica pica vse na območju Slovenije domorodne vrste razen siva vrana, šoja in sraka  
Zavarovane ptice, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime
red Gaviiformes slapniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Podicipediformes ponirki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Procellariiformes cevonosci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Pelecaniformes veslonožci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Ciconiiformes močvirniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Phoenicopteriformes plamenci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Anseriformes plojkokljuni vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Anas platyrhynchos vse na območju Slovenije domorodne vrste razen mlakarica
red Falconiformes ujede vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Galliformes kure vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Phasianus colchicus in Perdix perdix (gojene živali) vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen fazan in jerebica (gojene živali)
red Gruiformes žerjavovci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Charadriiformes pobrežniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Columbiformes golobje vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Columba livia domestica vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen domači golob
red Cuculiformes kukavice vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Strigiformes sove vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Caprimulgiformes ležetrudniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Apodiformes hudourniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Coraciiformes vpijati vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Piciformes plezalci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
red Passeriformes pevci vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Corvus corone cornix, Garrulus glandarius in Pica pica vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen siva vrana, šoja in sraka

Plazilci (Reptilia)

uredi
Zavarovani plazilci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Testudines želve
Cheloniidae orjaške črepahe, glavate karete Caretta caretta glavata kareta  
Dermochelyidae usnjače Dermochelys coriacea orjaška usnjača  
Emydidae sklednice Emys orbicularis močvirska sklednica  
red Squamata luskarji
podred Lacertilia kuščarji vse na območju Slovenije domorodne vrste[6]
Anguidae slepci Anguis fragilis slepec  
Ophisaurus apodus žoltoplaz  
podred Serpentes kače
Colubridae goži Hierophis gemonensis
(syn. Coluber gemonensis, Coluber laurenti)
belica  
Coluber viridiflavus črnica  
Coronella austriaca smokulja  
Elaphe longissima navadni gož  
Elaphe quatuorlineata progasti gož  
Natrix natrix belouška  
Natrix tessellata kobranka  
Telescopus fallax črnostrel  
Viperidae gadi Vipera ammodytes modras  
Vipera aspis laški gad  
Vipera berus navadni gad  
Zavarovani plazilci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Testudines želve
Testudinidae kornjače Testudo graeca mavrska kornjača  
Testudo hermanni grška kornjača  
Testudo marginata širokoroba kornjača  
Cheloniidae orjaške črepahe, glavate karete Chelonia mydas orjaška črepaha  
Eretmochelys imbricata prava kareta  
Lepidochelys kempii atlantska morska želva  
Emydidae sklednice Mauremys caspica rečna sklednica  
Mauremys leprosa  
red Squamata luskarji
podred Lacertilia kuščarji
Lacertidae kuščarice vse na območju Evropske unije domorodne vrste  
Scincidae skinki Ablepharus kitaibelii ivanja kuščarica  
Chalcides bedriagai španski valjasti skink  
Chalcides ocellatus pegasti skink  
Chalcides sexlineatus  
Chalcides simonyi
Chalcides viridianus  
Ophiomorus punctatissimus breznogi peščeni skink  
Gekkonidae gekoni Euleptes europaea
(syn. Phyllodactylus europaeus)
listoprsti gekon  
Tarentola angustimentalis  
Tarentola boettgeri  
Tarentola delalandii  
Tarentola gomerensis  
Agamidae agame Laudakia stellio
(syn. Stellio stellio)
hardun  
Chamaeleonidae kameleoni Chamaeleo chamaeleon navadni kameleon  
podred Serpentes kače
Colubridae goži Dolichophis caspius
(syn. Coluber caspius)
 
Coluber cypriensis
Hemorrhois hippocrepis podkvarica  
Coluber jugularis velika poljarica  
Platyceps najadum
(syn. Coluber najadum)
vitka poljarica  
Hemorrhois nummifer
(syn. Hemorrhois nummifer)
 
Eirenis modestus
(syn. Eirenis modesta)
 
Zamenis situla
(syn. Elaphe situla)
leopardovka  
Viperidae gadi Macrovipera schweizeri  
Vipera seoanei  
Vipera ursinii mali gad  
Vipera xanthina  
Boidae udavi Eryx jaculus stepski udav  


Dvoživke (Amphibia)

uredi
Zavarovane dvoživke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Caudata repati krkoni
Salamandridae močeradi Salamandra atra
(syn. Salamandra aurorae)
planinski močerad  
Salamandra salamandra navadni močerad  
Triturus alpestris planinski pupek  
Triturus carnifex veliki pupek  
Triturus vulgaris navadni pupek  
Proteidae močerilarji Proteus anguinus človeška ribica  
red Anura brezrepci, žabe
Alytidae (syn. Discoglossidae) kolutojezičnice Bombina bombina nižinski urh  
Bombina variegata hribski urh  
Ranidae prave žabe Rana arvalis plavček  
Rana dalmatina rosnica  
Rana kl. esculenta zelena žaba  
Rana latastei laška žaba  
Rana ridibunda debeloglavka  
Rana temporaria sekulja  
Pelobatidae česnovke Pelobates fuscus navadna česnovka  
Bufonidae krastače Bufo bufo navadna krastača  
Pseudepidalea viridis (syn. Bufo viridis) zelena krastača  
Hylidae rege Hyla arborea zelena rega  
Zavarovane dvoživke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Caudata repati krkoni
Salamandridae močeradi Chioglossa lusitanica progasti močerad  
Euproctus asper pirenejski evprokt  
Euproctus montanus korziški evprokt  
Euproctus platycephalus ščukasti pupek  
Lyciasalamandra luschani (syn. Mertensiella luschani)
Salamandra lanzai  
Salamandrina terdigitata naočar  
Triturus cristatus severni veliki pupek  
Triturus italicus južnoitalijanski pupek  
Triturus karelinii južni veliki pupek
Triturus marmoratus  
Triturus montandoni karpatski pupek  
Triturus vulgaris ampelensis [5]
Plethodontidae brezpljučarji Speleomantes ambrosii (syn. Hydromantes ambrosii)  
Speleomantes flavus (syn. Hydromantes flavus)  
Speleomantes genei (syn. Hydromantes genei) evropski jamski močerad  
Speleomantes imperialis (syn. Hydromantes imperialis)  
Speleomantes strinatii (syn. Hydromantes strinatii)  
Speleomantes supramontis (syn. Hydromantes supramontis)  
red Anura brezrepci, žabe
Discoglossidae (syn. Alytidae) kolutojezičnice Alytes cisternasii iberijski porodničar  
Alytes muletensis balearski porodničar  
Alytes obstetricans porodničarska krastača  
Discoglossus galganoi  
Discoglossus montalentii  
Discoglossus pictus  
Discoglossus sardus  
Ranidae prave žabe Rana graeca  
Rana iberica španska žaba  
Rana italica  
Pelobatidae česnovke Pelobates cultripes  
Pelobates syriacus sirijska česnovka  
Bufonidae krastače Bufo calamita smrdlja  
Hylidae rege Hyla intermedia italijanska rega  
Hyla meridionalis  
Hyla sarda sardska rega  
Zavarovane ribe, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
nadrazred Agnatha brezzobke
Petromyzontidae piškurji Eudontomyzon mariae vzhodni potočni piškur  
Lampetra planeri zahodni potočni piškur  
Lethenteron zanandreai laški potočni piškur  
Petromyzon marinus morski piškur  
razred Chondrichthyes hrustančnice
Lamniformes morski psi Carcharodon carcharias beli morski volk  
Cetorhinus maximus morski pes orjak  
razred Osteichthyes kostnice
Acipenseridae jesetri Acipenser naccarii jadranski jeseter  
Acipenser ruthenus keciga  
Acipenser sturio atlantski jeseter  
Anguillidae jegulje Anguilla anguilla jegulja  
'Gasterosteidae zeti Gasterosteus aculeatus zet  
Umbridae senčice Umbra krameri velika senčica  
Cyprinidae krapovci Chalcalburnus chalcoides pegunica
 
Chondrostoma genei primorska podust  
Chondrostoma soetta saveta  
Cyprinus carpio (negojene živali) krap (negojene živali)  
Gobio albipinnatus beloplavuti globoček  
Gobio kessleri keslerjev globoček  
Leucaspius delineatus belica  
Leuciscus souffia blistavec in primorski blistavec  
Pelecus cultratus sabljarka  
Rutilus rubilio mazenica  
Cobitidae činklje Cobitis bilineata primorska nežica  
Cobitis elongata velika nežica  
Cobitis elongatoides navadna nežica
Cobitis taenia polžača  
Syngnathiformes morska šila Hippocampus guttulatus dolgonosi morski konjiček  
Hippocampus hippocampus kratkonosi morski konjiček  
Percidae ostriži Gymnocephalus baloni grbasti okun  
Gymnocephalus schraetser (syn. Gymnocephalus schraetzer) smrkež  
Blenniidae smrkavice Salaria fluviatilis (syn. Blennius fluviatilis) smrkavica  
Gobiidae glavoči, kapiči Padogobius bonelli potočni glavoč  
Molidae loparji Mola mola morski mesec  
Ranzania laevis lopar  
Zavarovane ribe, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Osteichthyes kostnice
red Salmoniformes lososi Coregonus oxyrinchus (syn. Coregonus oxyrhynchus) nosata ozimica  
red Cypriniformes
Cyprinidae krapovci Anaecypris hispanica  
Phoxinus percnurus  
Valenciidae Valencia hispanica
red Perciformes ostrižnjaki
Percidae ostriži Romanichythys valsanicola [5]
Zingel asper  
Zavarovani iglokožci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Phanerozonia Astropecten spinulosus bodičasta zvezda  
Astropecten irregularis bleda zvezda  
Spinulosa Anseropoda placenta lisasta morska zvezda  
Echinoidea nepravilni morski ježki Paracentrotus lividus vijoličasti morski ježek  
Zavarovani iglokožci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Echinoidea nepravilni morski ježki Centrostephanus longispinus diadema  

Žuželke (Insecta)

uredi
Zavarovane žuželke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Coleoptera hrošči Aegosoma scabricorne  
Aesalus scarabaeoides  
Agabus solieri
Anophthalmus spp. brezokci  
Anoxia matutinalis
Aphaenopidius spp. afenopodiji
Aphaobiella spp. jajčarčki
Aphaobius spp. jajčarji
Astagobius spp.
Atranus collaris  
Bathyscimorphus spp.
Bathysciotes spp.
Bembidion friebi
Bembidion incognitum
Bembidion starkii
Blaps mortisaga smrtni sel  
Blaps mucronata mrtvaški sel
Bolbelasmus unicornis  
Broscus cephalotes krešič glavač  
Buprestis novemmaculata  
Buprestis octoguttata osempikčasti krasnik  
Buprestis rustica  
Buprestis splendens  
Bythoxenus spp.
Calosoma auropunctatum zlatopikasti moškatnik  
Calosoma sycophanta veliki moškatnik  
Capnodis tenebrionis sadni koreninar  
Carabus auronitens zlatikasti krešič  
Carabus carinthiacus koroški krešič
Carabus intricatus modri krešič  
Carabus menetriesi pacholei barjanski krešič
Carabus scabriusculus  
Carabus variolosus močvirski krešič  
Cassida atrata  
Cerambyx cerdo strigoš, hrastov kozliček  
Cerambyx miles  
Cerambyx nodulosus
Cerambyx scopolii scopolijev kozlicek  
Ceuthmonocharis spp. mrharčki posavčki
Chalcophora mariana borov krasnik  
Copris lunaris lunasti nosorožec  
Creophilus maxillosus  
Cucujus cinnaberinus  
Cybister laterimarginatus škofovska kapa
Cychrus angustatus
Cychrus schmidti schmidtov ozkovrati krešič
Dicerca berolinensis  
Dorcadion arenarium kraški poljski kozliček  
Dorcadion aethiops  
Dorcadion fulvum fulvum  
Dorcadion pedestre panonski poljski kozliček  
Dromius schneideri
Dytiscus circumflexus  
Dytiscus dimidiatus  
Dytiscus semisulcatus
Emus hirtus  
Ergates faber kovač  
Eurythyrea austriaca  
Gnorimus variabilis  
Graphoderus bilineatus ovratniški plavač  
Hydraena carniolica
Hydrochara flavipes
Hydrophilus atterimus barjanski potapnik
Hydrophilus piceus črni potapnik  
Isotomus speciosus  
Laemostenus elegans
Lamia textor črni kosec  
Lathrobium cavicola
Leptodirus hochenwartii drobnovratnik  
Leptorhabdium illyricum ilirski kozliček
Limoniscus violaceus vijolična pokalica  
Liocola lugubris marmornata minica  
Lophyridia littoralis
Lucanus cervus rogač  
Lytta vesicatoria španska muha  
Machaerites spp.
Macronychus quadrituberculatus  
Meloe proscarabaeus hrapava travnica, majnica  
Meloe rugosus
Meloe violaceus vijoličasta travnica  
Melolontha hippocastani mali majski hrošč  
Melolontha pectoralis  
Morimus funereus bukov kozliček  
Musaria cephalotes
Nebria psammodes
Necrophilus subterraneus  
Necydalis ulmi  
Nicrophorus germanicus črni grobar  
Odacantha melanura močvirski ovratničar  
Oreina liturata črtasta gornica
Oreina melanocephala črnoglava gornica
Oreina plagiata rdeča gornica  
Orestia carniolica
Orotrechus spp. jamski krešiči
Oryctes nasicornis nosorožec  
Oryotus spp. ploskonožci
Osmoderma eremita eremit, puščavnik  
Parapropus spp.
Patrobus styriacus
Phryganophilus ruficollis
Poecilonota rutilans
Polyphylla fullo mlinar  
Polystichus connexus  
Potosia aeruginosa blesteča minica
Pretneria spp. jamski mrharčki
Procerus gigas orjaški krešič  
Prospelaeobates spp.
Pterostichus justusi
Pterostichus morio
Pterostichus schaschli
Pterostichus variolatus
Purpuricenus kaehleri Kaehlerjev škrlatnik  
Rhagium sycophanta veliki kleščar  
Rhamnusium bicolor  
Rhopalopus femoratus
Rhopalopus insubricus
Rhopalopus ungaricus
Rhysodes sulcatus brazdar  
Rosalia alpina alpski kozliček  
Saperda similis  
Scarites laevigatus
Scarites terricola
Sclerophaedon carniolicus
Selatosomus cruciatus križarska pokalica  
Spelaeodromus spp.
Sphodrus leucophthalmus  
Stephanopachys substriatus  
Tragosoma depsarium  
Typhlotrechus spp.
Xylodrepa quadrimaculata  
Xylosteus spinolae  
Zabrus tenebrioides žitni brzec  
Zuphium olens  
red Trichoptera mladoletnice Chaetopteryx irenae
Hagenella clathrata  
red Lepidoptera metulji Agdistis intermedia  
Bembecia himmighoffeni
Callimorpha quadripunctaria črtasti medvedek  
Carcharodus flocciferus močvirski ostrozob
Carcharodus lavatherae čišljakov ostrozob  
Caryocolum peregrinella
Catocala puerpera purpurni trakar  
Chamaesphecia hungarica  
Charissa certhiatus
Chazara briseis puščavnik  
Chesias rufata  
Choristoneura lafauryana
Cochylimorpha halophilana
Coenonympha oedippus barjanski okarček  
Coenonympha tullia munčev okarček  
Colias myrmidone bakreni senožetnik  
Crambus uliginosella
Cucullia xeranthemi  
Cupido osiris modri kupid  
Cymbalophora pudica  
Diachrysia nadeja
Diachrysia zosimi  
Diaphora luctuosa  
Discestra stigmosa
Earias vernana  
Eilema palliatella
Erannis ankeraria kraški zmrzlikar
Erebia calcaria lorkovićev rjavček  
Erebia styx trentarski rjavček
Eriogaster catax hromi volnoritec
Eublemma purpurina  
Eucosma flavispeculana
Eudonia angustea  
Euphydryas aurinia travniški postavnež  
Euphyia mesembrina
Eupithecia carpophagata
Eupithecia ochridata  
Eupithecia riparia
Gastropacha populifolia  
Gnopharmia stevenaria
Gortyna puengeleri
Grammodes bifasciata
Hadena adriana
Hecatera cappa
Hemaris fuciformis  
Hemaris tityus  
Hipparchia statilinus primorski konjar  
Hypochalcia dignella
Hypodryas maturna gozdni postavnež  
Idaea emarginata  
Iolana iolas veliki mehurkar  
Laelia coenosa  
Lasionycta calberlai
Leptidea morsei veliki frfotavček  
Lithophane merckii
Lopinga achine scopolijev zlatook  
Luperina rubella
Lycaena dispar močvirski cekinček  
Lythria cruentaria  
Maculinea alcon sviščev mravljiščar  
Maculinea arion veliki mravljiščar  
Maculinea nausithous temni mravljiščar  
Maculinea teleius strašnični mravljiščar  
Malacosoma franconicum  
Meridiophila fascialis
Nudaria mundana  
Nymphalis vaualbum vzhodni lepotec  
Odice arcuinna
Omia cymbalariae
Ostrinia palustralis  
Paradrina flavirena
Paradrymonia vittata
Parnassius apollo gorski apolon  
Parnassius mnemosyne črni apolon  
Pelosia obtusa  
Pennisetia bohemica
Perigrapha i-cinctum  
Perisomena caecigena kraški pavlinček
Phragmatobia luctifera  
Phtheochroa fulvicinctana
Plebicula escheriv primorski modrin
Plusia festucae  
Polygonia egea  
Praestilbia armeniaca
Proserpinus proserpinus  
Saturnia pyri veliki nočni pavlinček  
Schinia cardui
Schrankia taenialis  
Scoparia perplexela
Sedina buettneri  
Trichosea ludifica  
Triodia adriatica jadranski zavrtač  
Tyria jacobaeae  
Vacciniina optilete pohorski borovničar
Yigoga signifera  
Yponomeuta sedella  
Zerynthia polyxena petelinček  
Zygaena angelicae ternovanensis trnovski ovnič
Zygaena brizae
Zygaena cynarae
Zygaena ephialtes spremenljivi ovnič  
Zygaena punctum
Neuropteroidea mrežekrilci Chrysopa hungarica
Heteroptera stenice Aethus nigritus
Agramma ruficorne
Camponotidea saundersii
Centrocoris variegatus  
Chartoscirta cincta
Dictyla convergens
Dictyla lupuli
Dimorphocoris schmidti schmidtov dvoličnik
Gardena insignis
Hebrus ruficeps
Lamprodema maurum
Mesovelia furcata
Neides tipularius  
Platycranus boreae burjevka
Tholagmus flavolineatus
Thyreocoris scarabaeoides
Tritomegas sexmaculatus  
red Mantodea bogomolke Empusa fasciata krpatonoga bogomolka  
red Orthoptera kobilice Saga pedo žagarica  
red Odonata kačji pastirji Aeshna caerulea šotna deva  
Aeshna subarctica mahovna deva  
Aeshna viridis zelena deva  
Ceriagrion tenellum rdeči škratec  
Coenagrion hastulatum barjanski škratec  
Coenagrion mercuriale brzični škratec  
Cordulegaster heros veliki studenčar  
Gomphus flavipes rumeni porečnik  
Lestes dryas obrežna zverca  
Lestes macrostigma južna zverca
Lestes virens loška zverca  
Leucorrhinia caudalis mrtvični spreletavec  
Leucorrhinia dubia barjanski spreletavec  
Leucorrhinia pectoralis dristavični spreletavec  
Lindenia tetraphylla velika peščenka  
Ophiogomphus cecilia kačji potočnik  
Somatochlora alpestris alpski lesketnik  
Somatochlora arctica barjanski lesketnik  
Somatochlora metallica kovinski lesketnik  
Sympetrum danae črni kamenjak  
Sympetrum depressiusculum stasiti kamenjak  
Sympetrum flaveolum rumeni kamenjak  
Sympetrum meridionale sredozemski kamenjak  
Sympetrum pedemontanum pasasti kamenjak  
Zavarovane žuželke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Coleoptera hrošči Carabus hampei
Carabus hungaricus  
Carabus olympiae
Carabus zawadszkii
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus  
Pilemia tigrina
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis  
red Lepidoptera metulji Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero  
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erebia christi  
Erebia sudetica  
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes  
Lignyoptera fumidaria  
Lycaena helle  
Melanargia arge  
Papilio alexanor  
Papilio hospiton  
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Pseudophilotes bavius [5]  
Xylomoia strix
red Mantodea bogomolke Apteromantis aptera
red Orthoptera kobilice Brachytrupes megacephalus
Baetica ustulata
Isophya stysi
Isophya costata
Isophya harzi [5]
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Stenobothrus eurasius
red Odonata kačji pastirji Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii  
Leucorrhinia albifrons ozibni spreletavec  
Macromia splendens  
Oxygastra curtisii  
Sympecma braueri vzhodni zimnik

Pajkovci (Arachnida)

uredi
Zavarovani pajkovci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Araneae pajki Macrothele calpeiana  
Zavarovani raki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Isopoda enakonožci Sphaeromides virei jamska veslavka
red Decapoda deseteronožci Astacus astacus potočni rak  
Austropotamobius pallipes primorski koščak  
Austropotamobius torrentium navadni koščak  
Homarus gammarus jastog  
Maja squinado veliki morski pajek  
Palaemonetes antennarius primorska kozica  
Scyllarus arctus rak nagajivček  
Zavarovani raki, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Isopoda enakonožci Armadillidium ghardalamensis
Zavarovane pijavke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
red Hirudinea pijavke Hirudo medicinalis medicinska pijavka  
Hirudo verbana  

Mnogoščetinci (Polychaeta)

uredi
Zavarovani mnogoščetinci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Polychaeta mnogoščetinci Eunice aphroditois veliki morski črv  

Mehkužci (Molusca)

uredi
Zavarovani mehkužci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Gastropoda polži
Anisus vorticulus drobni svitek  
Arion rufus rdeči lazar  
Helix aspersa hrapavi vrtni polž  
Helix cincta pasasti vrtni polž  
Helix pomatia veliki vrtni polž  
Luria lurida progasta porcelanka  
Mervicia eximia mervicija
Mitra zonata progasta mitra  
Theodoxus prevostianus topliški plavač  
red Opistobranchia polži zaškrgarji
podred Nudibranchia goli polži vse na območju Slovenije domorodne vrste
razred Bivalvia školjke
Anisomyaria Spondylus gaederopus morsko kopito  
Dreissenidae Congeria kusceri kuščerjeva kongerija
Myoida (syn. Eulamellibranchia) Pholas dactylus zavrtač  
Sphaerium corneum navadna kroglanka  
Mytiloida klapavice Lithophaga lithophaga morski datelj  
Pterioida Pinna nobilis veliki leščur  
Unionoida Microcondylaea compressa
Pseudanodonta complanata rečna brezzobka  
Unio crassus navadni škržek  
Unio elongatulus
Zavarovani mehkužci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
razred Gastropoda polži
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum  
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana  
Geomalacus maculosus  
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa (po podatkih IUCN izumrla)[7]
Paladilhia hungarica
Patella ferruginea prapolži  
Sadleriana pannonica
Theodoxus transversalis  
razred Bivalvia školjke
Unionoida Margaritifera auricularia  

Mahovnjaki (Bryozoa)

uredi
Zavarovani mahovnjaki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Bryozoa mahovnjaki Myriozoum truncatum lažna korala
Sertella beaniana neptunove čipke  

Spužve (Porifera)

uredi
Zavarovane spužve, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
Takson Zavarovana vrsta
znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
Porifera spužve Hippospongia communis konjska spužva
Spongia officinalis prava spužva  

Viri in opombe

uredi
  1. »Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,«. Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije. 2004. Pridobljeno 19. februarja 2015.
  2. Priloga 1 k Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah Arhivirano 2021-04-10 na Wayback Machine.. Vpogled dne 19.2.2015.
  3. Priloga 2 k Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah Arhivirano 2021-04-10 na Wayback Machine.. Vpogled dne 19.2.2015.
  4. 4,0 4,1 »Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji« (PDF). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje. 2001. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 23. septembra 2015. Pridobljeno 19. februarja 2015.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 »Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 16486«. Uradni list Republike Slovenije. 14. december 2007.
  6. »Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 12972, Uradni list RS 109/2004 z dne 8. 10. 2004,«. Register predpisov Slovenije. 20. november 2006.
  7. Seddon, M.B. (2011). »Leiostyla lamellosa«. Rdeči seznam ogroženih vrst IUCN. Verzija 2012.2. Svetovna zveza za varstvo narave.