Odpre glavni meni

Maščobna kislina

Maščôbna kislína je v organski kemiji in še posebej biokemiji karboksilna kislina, pogosto z dolgimi alifatskimi verigami, ki so lahko nasičene ali nenasičene.

Nasičene maščobne kislineUredi

Nasičene maščobne kisline v alifatski verigi nimajo nobenih dvojnih vezi ali drugih funkcionalnih skupin. Izraz »nasičen« se nanaša na vodik v smislu, da ima vsak atom ogljika z izjemo tistih v karboksilni skupini (-COOH) vezanih kolikor je le mogoče veliko atomov vodika. Z drugimi besedami, na atom ogljika na oddaljenem (ω) koncu verige so vezani trije atomi vodika (CH3-), na ostale atome ogljika v verigi pa po dva (-CH2-).

Nekatere nasičene maščobne kisline in krajše nerazvejane karboksilne kisline:

oznaka ime (IUPAC) trivialna imena molekulska formula
C1:0 metanojska kislina mravljinčna kislina HCOOH
C2:0 etanojska kislina ocetna kislina CH3COOH
C3:0 propanojska kislina metilocetna kislina CH3CH2COOH
C4:0 butanojska kislina maslena kislina CH3(CH2)2COOH
C5:0 pentanojska kislina valerianska kislina CH3(CH2)3COOH
C6:0 heksanojska kislina kapronska kislina CH3(CH2)4COOH
C7:0 heptanojska kislina CH3(CH2)5COOH
C8:0 oktanojska kislina kaprilna kislina CH3(CH2)6COOH
C9:0 nonanojska kislina CH3(CH2)7COOH
C10:0 dekanojska kislina kaprinska kislina CH3(CH2)8COOH
C11:0 undekanojska kislina CH3(CH2)9COOH
C12:0 dodekanojska kislina lavrinska kislina CH3(CH2)10COOH
C14:0 tetradekanojskja kislina miristinska kislina CH3(CH2)12COOH
C16:0 heksadekanojska kislina palmitinska kislina CH3(CH2)14COOH
C17:0 heptadekanojska kislina margarinska kislina CH3(CH2)15COOH
C18:0 oktadekanojska kislina stearinska kislina CH3(CH2)16COOH
C20:0 eikozanojska kislina arašidna kislina CH3(CH2)18COOH
C22:0 dokozanojska kislina behenojska kislina CH3(CH2)20COOH
C24:0 tetrakozanojska kislina CH3(CH2)22COOH

Enkrat nenasičene maščobne kislineUredi

Večkrat nenasičene maščobne kislineUredi