Tora

(Preusmerjeno s strani Postava)

Torá ali Pentatevh (Peteroknjižje) pomeni pet Mojzesovih knjig. Tora (originalno תּוֹרָה‎) je hebrejska beseda, ki pomeni učenje, nauk, navodila, oziroma postava. Je najbolj pomemben dokument judovstva in predstavlja temelj Svetega pisma. Za Jude je to njihova zgodovina, predpisana oblika božje službe in pa knjiga s popisom verskih obredov. Napisana je v stari hebrejščini. Je najbolj sveta knjiga in zaradi njene svetosti se je ni dovoljeno dotikati z rokami. Judje Toro sprejemajo kot božjo besedo, čisto resnico, ki jo je Bog razodel Mojzesu na gori Sinaj.

Zvitek z besedilom Tore
Članki na temo
Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob/Izrael · Rahela · Lea · Dvanajst rodov · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonides · Nahmanides · Yosef Karo
Judovsko življenje
Brit Mila · Bar/Bat micva · Šiduh · Poroka
Niddah · Naming · Pidjon HaBen · Bereavement
Verske listine
Rabin · Rebbe · Posek · Hazzan
Kohen/duhovnik · Mashgiah · Gabbai · Maggid
Mohel · Beth din · Roš jeshiva
Verske institucije
Heder · Talmud Torah · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kollel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
4 Species · Kittel · Gartel · Yad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kaddish · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Shtreimel · Bekishe · Fedora · Yarmulke
Sheitel · Tichel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

V hebrejščini se pet Mojzesovih knjig imenuje po besedah, s katerimi se začenjajo:

  • Prva Mojzesova knjiga se imenuje v izvirniku Berešit (hebrejsko בראשית‎ = V začetku), latinsko Genesis = Stvarjenje
  • Druga Mojzesova knjiga se imenuje v izvirniku Šemot (hebrejsko שמות‎ = Imena), latinsko Exodus = Izhod
  • Tretja Mojzesova knjiga se imenuje v izvirniku Vajikra (hebrejsko ויקרא‎ = Poklical je), latinsko Leviticus = Levitik
  • Četrta Mojzesova knjiga se imenuje v izvirniku Bemidbar (hebrejsko במדבר‎ = V puščavi), latinsko Numeri = Števila
  • Peta Mojzesova knjiga se imenuje v izvirniku Devarim (hebrejsko דברים‎ = Besede), latinsko Deuteronomium iz grščine starogrško Δευτερονόμιον [Deuteronomion] = Drugo izrekanje (ponovitev) postave

Zunanje povezaveUredi