Konzervativni Judje

eno od treh glavnih judovskih gibanj
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Konzervativno judovstvo (v Evropi in Izraelu znano tudi pod imenom Masorti judovstvo) je sodobno gibanje med Judi, ki ima svoje začetke v sredini 19. stoletja med večjim delom intelektualno usmerjenih posameznikov. Svojo formo je konzervativna oblika judovstva dosegla v začetku dvajsetega stoletja, v ZDA.

Načela

uredi

Osrednja načela konzervativnega judovstva obsegajo:

  • Pozitiven pristop do modernega življenja.
  • Svobodomiselno, v ustanovah poučevano Judovstvo.
  • Sprejemanje obojega: tradicionalnih vrednot in rabina kot osrednjega verskega tolmača ter sprejetje modernega izobraževalnega sistema, kjer se poudarja lasten pristop do proučevanja verskih tekstov in kritičnega pristopa do teh.

Definicija konzervativnega Judovstva se nanaša na skupine, ki zastopajo liberalnejši pogled na vero kot Ortodoksne skupnosti Judov, a tradicionalnejšega kot je definiran med reformiranimi skupnostmi.

Zgodovina

uredi

Gibanje se je izoblikovalo v ZDA in v Evropi v letih 1800, ko so se tudi znotraj Judovske skupnosti pojavile miselne spremembe, ki so bile odgovor na takratna svobodomiselna gibanja (pomemben mejnik predstavlja Odprava suženjstva v ZDA leta 1863). Za začetnika Konzervativnega gibanja velja Rabin Zecharias Frankel. Ta je namreč iz Reformiranega Judovstva izstopil leta 1854, ko je omenjena skupnost zavrnila uporabo Hebrejščine v molitvah in verskih obredih ter uporabo Kašrutskih zakonov.
Leta 1854 je v Nemčiji vodil judovsko konferenco, kjer je izpostavil da Judovsko pravo ni nespremenljivo, temveč se prilagaja trenutnim družbenim razmeram. Svojo potezo je označil kot »pozitivno zgodovinsko«, saj je menil da kdor sprejema Judovske zakone in tradicijo, mora biti odprt tudi potencialnim spremembam v sklopu teh, saj zakoni skozi zgodovino niso ostajali nedotakljivi, temveč so se spreminjali.

Sodobni trendi

uredi

Pomembni mejniki

uredi
  • Leta 1983, po dobrem desetletju razprav, je Judovski teološki seminar odločil, da imajo tudi ženske enakovredno pravico do opravljanja poklica Rabina.
  • Leta 2002 so tudi kot uradno zapisan sklep sprejeli dogovor nove vloge ženske v verskih obredih.
  • Od leta 2006 lahko mesto Rabina opravlja tudi homoseksualna oseba.

Vidiki Judovstva

uredi

Večina Konzervativnih Judov zavrača biblijsko prepričanje, da je bil Bog Mojzesu narekoval zapisane besede v Tanaki, ki dokazujejo dogovor med obema. Verujejo pa v tradicionalno prepričanje, da so te zapisali od Boga navidhnjeni preroki.
Poroke med Judi in ne-Judi so bile v preteklosti odsvetovane in neželjene. 70% otrok rojenih staršem judovskega in ne-judovskega porekla namreč ne odrašča po judovski tradiciji. Danes jih večji del skupnosti sprejema.


Glej tudi

uredi