Midraš (hebrejsko דרש, iskanje, raziskovanje) je metoda tolmačenja verskih besedil Biblije, primerjujoč te z drugimi verskimi teksti. Filozofija Midraša razlaga, da imata vsak stavek in vsaka beseda v Tori svojevrsten in edinstven pomen. Tehniko so razvili rabini v 1. do 2. stoletju.

Stran iz dela Midraš
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Razvoj uredi

Začetniki Midraša so bili Farizeji v prvih stoletjih po Kristusu. Iskali so smisel besedil, v njih iskali razlago duha ter želeli besedila približati preprostim, neukim ljudem. Metoda je bila dopolnjena leta 80 v izraelski verski šoli Bet Midraš. V Sinagogi rabin po branju tedenskega odlomka verskega besedila tega obrazloži ter podkrepi s primerjavo iz vsakdanjega življenja. »Zato je midraš dvosmeren proces: navdihuje, a v istem obrazlaga« (Goldstein, str. 9).

Knjižna zbirka uredi

Glavni zbornik midraške književnosti je Midraš Raba oziroma Veliki Midraš. V njem se tolmačita nauk Tore in pet zvitkov (Megilot). Najstarejši del zbirke je nastal v 5. stoletju in se skozi kasnejša stoletja dopolnjeval. Sedanjo obliko je dosegel okoli leta 1100.

»Talmud in Midram sta glasnejša kot sto rabinov iz najrazličenjših obdobij in krajev, zaradi česar ponujata odprt proces diskusij o vseh vprašanjih življenja in vere.« (Kuschel, str. 82). »Vse do današnjih dni, so rabini sila ponosni, če uspejo v Tori najti nekaj novega, kar ni opazil še nihče pred njim.« (Goldstein, str. 9-10).

Viri uredi

  • Goldstein, David: Jewish Mithology, London: The Hamlyn Publishing Group, 1980
  • Kuschel, Karl-Josef : Streit um Abraham. Was die Juden, Christen und Muslime trennt - und was sie eint, München-Zürich: R. Piper, GmbH, 1994
  • Preroški Midraš