Bar in Bat micva

Članki na temo
Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob/Izrael · Rahela · Lea · Dvanajst rodov · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonides · Nahmanides · Yosef Karo
Judovsko življenje
Brit Mila · Bar/Bat micva · Šiduh · Poroka
Niddah · Naming · Pidjon HaBen · Bereavement
Verske listine
Rabin · Rebbe · Posek · Hazzan
Kohen/duhovnik · Mashgiah · Gabbai · Maggid
Mohel · Beth din · Roš jeshiva
Verske institucije
Heder · Talmud Torah · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kollel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
4 Species · Kittel · Gartel · Yad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kaddish · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Shtreimel · Bekishe · Fedora · Yarmulke
Sheitel · Tichel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Bar in Bat Micva (hebrejsko בר מצוה - otrok zapovedi) je dopolnitev 13. rojstnega dne pri judovskih dečkih in 12. pri deklicah.

Praznovanje Bar micve

PomenUredi

Z dopolnjenim trinajstim letom in enim dnem, se judovski deček šteje za odraslega in sposobnega v duhovnem smislu prenašati judovsko tradicijo, pravo in etiko. Pravico imajo do sodelovanja v vseh socialnih sferah judovskega življenja. Dolžni so se držati postav zapovedi, verske obrede od praznovanja Bar in Bat micve opravljajo enakovredno odraslim.

PotekUredi

Dečka v lokalno sinagogo povabijo na branje odlomkov iz Tore. To se zgodi na prvo soboto po rojstnem dnevu. Dečkov oče se Bogu simbolično zahvali odveze odgovornosti za sinova dejanja. Starši pripravijo veselico za prijatelje in sorodnike. Bar micva in Bat micva sta tudi znamenje začetka pubertete pri dečkih oziroma deklicah.

DekletaUredi

Z izjemo Judov v Italiji, v zgodovini ni bilo opaznih praznovanj ob Bat micvi judovskega dekleta. Posamične proslave so znane iz 19. in 20. stoletja na Poljskem in delih vzhodne Evrope. Obsegale so zasebno družinsko zabavo, obredov v sinagogi ni bilo.

Danes judovska dekleta Bat micvo praznujejo enakovredno fantom. Starši pripravijo zabavo in na prvi sobotni dan dekle v lokalni sinagogi prebira iz Tore. Izjeme so med ortodoksnimi Judi, ki se zaradi zgodovinske tradicije praznovanja obreda med dekleti odpovedujejo.

Glej tudiUredi

ViriUredi

Zgodovina Bar micve (v angleščini)
Razlaga praznovanja (v angleščini)