Judovska verska načela

Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Judovska verska načela so osnovna teološka prepričanja, na katerih temelji judovska veroizpoved. Ta ne premore osrednjega posameznika, ki bi predstavljal in zastopal religijo. Slednja se deli na več podskupin, katere se v podrobnostih razlikujejo glede na verska prepričanja.

Vera v boga

uredi

Judovstvo je monoteistična religija Judov, ki temelji na veri enega Boga. Osnove izpovedi je Bog podal Mojzesu na gori Sinaj, kar je zapisano v Stari zavezi in v judovski kulturi prepoznano pod imenom Tora (peteroknjižje).

Trinajst načel

uredi

1. Z močno vero verjamem, da je Stvaritelj, naj bo blagoslovljeno Njegovo ime, Voditelj in Stvaritelj vsega, kar je bilo ustvarjeno. Sam je ustvaril, ustvarja in bo ustvaril vse stvari, katere nas obkrožajo.
2. Bog je eden, v vesolju mu ni enakovrednega ali podobnega. Bil je naš Bog, je naš Bog in bo naš Bog.
3. Bog ni fizična oseba, je duhovno bitje. Ne premore materialne posesti in med ljudmi mu ni primerljivega.
4. Bog je prvi in zadnji.
5. Pravilno je moliti k Bogu in napačno je častiti druga bitja.
6. Pravilna so vsa izročila prerokov.
7. Verujem v prerokbo Mojzesa. Ta je osrednji izmed prerokov.
8. Verujem da je današnja oblika Tora ostala nespremenjena obliki tiste, dane od Boga Mojzesu.
9. Verujem da Tora ne bo bila nadomeščena in zamenjana.
10. Bog pozna in spremlja vse poti človeka in njegova dela.
11. Verujem da Bog nagrajuje te, ki izpolnjujejo njegove zahteve in kaznuje tiste, ki jih zavračajo in ne izpolnjujejo.
12. Brezpogojno verujem v prihod Mesije. Četudi je morebiti njegov prihod oddaljen, ga bom pričakoval vsak dan.
13. Ob prihodu Mesije verujem v vstajenje mrtvih. Njegovo ime naj bo vzvišano za vekomaj.

Verska načela Judovstva (v angleščini)