Rabin (v klasični hebrejščini רִבִּי ribbi; v moderni hebrejščini רַבִּי rabbi) je človek z visoko avtoriteto v judovstvu. V judovski kulturi rabin poučuje judovstvo, svetuje in ima vlogo zdravnika.

Pogovor Rabinov
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Vloge rabina

uredi

Rabini so v judovskih skupnostih odgovorni za versko izobrazbo mladih, saj imajo opravljen temeljit študij Tore. Poznajo vseh 613 Talmudskih zakonov in imajo v skupnostih vlogo osrednjega svetovalca.[1]

Za razliko od katoliških duhovnikov, ti ne opravljajo ali vodijo verskih obredov. Pomembni socialni dogodki, kot so poroke, pogrebi in Bar-mitzve, lahko minejo brez navzočnosti rabina. Edini pravni dogodki, ki zahtevajo navzočnost rabina, so ločitve in odločbe na rabiškem sodišču. Nekatere judovske skupnosti rabina priznavajo kot posredno osebo med Bogom in Judi.[2]

Ženske kot rabinke

uredi

Judovski zakonik ne omenja poklica rabina v povezavi z žensko. Kljub temu kodeksi danes ženskam omogočajo delovati kot rabinke, enakovredno kot moškim.

Iz judovske zgodovine je sicer znanih več posameznih primerov, ko je mesto rabina opravljala ženska, čeprav se je slednje stoletja nazaj štelo za neprimerno. Prva ženska je bila posvečena v Nemčiji leta 1935. Od leta 1972, ko so reformirani Judje ženskam tudi uradno pravico rabinovanja, je bilo do leta 2007 posvečenih 520 žensk, največ v Izraelu in ZDA.[3]

  1. Definicija rabina
  2. Judovska spletna knjižnica
  3. »Število žensk v vlogi rabina«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. februarja 2007. Pridobljeno 13. februarja 2009.