Havdála (hebrejsko הבדלה) je judovski verski recital, ki simoblizira konec šabata in najavlja prihod novega tedna. V judovskem izročilu časovno mejo predstavlja sobotni sončni zahod.

Hasidijski rabin med Havdalo.
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Citat Havdále se lahko prične brati po sončen zahodu, ko so na nočnem nebu razločno razvidne tri zvezde. Nekatere judovske skupnosti z obredom odlašajo do kasnejših ur. Razlog je časovno podaljašanje judovskega svetega dne. V kolikor ciatator ne utegne opraviti branja v soboto zvečer, se ta lahko opravi do večernih ur torka.

Havdála je navadno citirana ob košer vinu ali košer grozdnem soku. Če omenjeni pijači nista dosegljivi, so lahko uporabljene tudi druge, z izjemo vode. Ob zaključku šabata se prižge obredna sveča, katera pa mora vsebovati več kot en stenj. Ob tem poteka branje molitve, ob prižgani sveči pa so uporabljene aromatične dišave, katerih vonj se razširi po prostoru med zbranimi.

Ena od namer obreda je uporaba vseh petih čutil prisotnega: okušati vino, vonjati aromatične dišave, videti ogenj sveče in čutiti toplino le-te ter prisluhniti molitvi. Molitveno besedilo ob Havdáli vsebuje štiri blagoslove: blagoslov vina, arome, sveče ter ločitve med zemeljskim in spiritualnim.