Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Safed (hebrejsko צְפַת) je mesto na severu Izraela. Skupaj z Jeruzalemom, Hebronom in Tiberiasom je edno izmed Štirih svetih mest v judovski kulturi. Z 800 metri povprečne nadmorske višine ja najvišje ležečo mesto pokrajine Galileje.

Pogled na Safed

Zgodovina uredi

V svetopisemskih besedilih je Safed omenjeno kot kraj, ki je bil pripisan sinu Jakoba. V judovskih literaturah se kraj omeni v Srednjem veku. Legenda govori o tem, da je Safed ustanovil sin Noeta, po velikem Vesoljem potopu.

Znan je postal zlasti v 16. stoletju, ko je bil tu ustanoveljen center judovskih študij. Od leta 1577 so v kraju tiskali besedila v hebrejskem jeziku.

Novodobni konflikti med judovskimi in arabskimi prebivalci so pripeljali do vrelišča leta 1929, ko je bilo v kraju umorjenih 20 Judov.

Demografija uredi

Leta 2008 je Safed štel 32.000 prebivalcev. Po popisu krajevnega prebivalstva leta 2001 je bilo med prebivalci 99.2% Judov, arabske in druge skupnosti so številčno zamemarljive.

Kar 43.2% prebivalcev mesta je bilo starosti manj kot 19 let, 13.5% med 20 in 29, 17.1% med 30 in 44, 12.5% od 45 do 59, 3.1% od 60 do 64, in 10.5% 65 let ali več. S tem se Safed uvršča med demografsko mlada mesta.

Kultura uredi

V letu 1950 in 1960 je bil Safed Izraelska kulturna prestolnica leta. V mestu se nahaja več umetniško - kulturnih muzejev in galerij ter glasbenih klubov, ki so dosegli višek popularnosti med omenjenima letnicama.