Ješiva

judovska izobraževalna ustanova za študij Tore

Ješiva (hebrejsko ישיבה - sedenje) je talmudska šola za študente od najstniških do začetka dvajsetih let. Obiskujejo jo naporočeni Judje, oženjeni se tradicionalno preselijo v Kolel.

Študentje Ješive, leto 1936
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Razvoj uredi

Ješive so se razvile iz zgodnjih izraelskih in babilonskih šol. Sodobne se vsebinsko zgledujejo po litovskih iz 19. stoletja in pričetka 20. stoletja. Zgodnja hasidijska gibanja so konceptu študija nasprotovala, zaradi česar so ustanovili neodvisne šole. Nastalo je več neodvisnih Ješiv, a so zaradi premalega pomena proučevanja Talmuda s strani drugih judovskih gibanj, zavračane. Danes je študij Ješive mogoč v deželah s številnejšo judovsko skupnostjo: v Izraelu, ZDA, Argentini in na Madžarskem

Pouk uredi

Študij Talmuda je v judovski kulturi smatran kot verska dolžnost Juda, učenje se zaključi brez uradnih potrdil. Pouk poteka v paru dveh študentov s skupnim analiziranjem prebranega talmudskega besedila. Med časom študija potekajo predavanja, katera vodi predstojnik šole.

Potek uredi

Urnik v sledečem razporedu je običajen za šolske študente:

 • 7:00 - Jutranji zbor
 • 7:30 - Jutranja molitev
 • 8:30 - Zasedanje študentov na temo judovskega prava
 • 9:00 - Zajtrk
 • 9:30 - Jutranji študij Talmuda (prvi del)
 • 12:30 - Predavanje lektorja
 • 13:30 - Kosilo
 • 14:45 - Popoldanska molitev
 • 15:00 - Študij judovskih etik
 • 15:30 - Popoldanski študij
 • 19:00 - Večerja
 • 20:00 - Večerni zbor - razprava, predogled dne
 • 21:25 - Razprava judovske etike
 • 21:45 - Večerna molitev
 • 22:00 - Večerni študij (dan na izbiro)

Po opisanem zaporedju poteka med nedeljo in četrtkom. V četrtek zvečer je na nekaterih šolah običajno daljši pouk, ki lahko traja do zgodnjih jutranjih ur. Ob petkih učenje poteka v dopoldanskem času, medtem ko popoldan, zvečer in v soboto praznujejo Šabat.

Viri uredi

Unterman, Alan. Judovstvo. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001.(COBISS)