Ortodoksni Judje

eno od treh glavnih gibanj judovstva in uradno gibanje v Izraelu
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Ortodoksna (grško orthós, „pravi“, dóxa, „nauk“) oblika judovstva je ena izmed treh glavnih oblik skupin judovske veroizpovedi.

Kot ena od judovskih skupnosti, sledijo prepričanju, da je nauke v Tori (Postavi) Mojzesu posredoval Bog. Verujejo, da je Bog s potomci Izraela sklenil prvovrstno in nepreklicno zavezo, ki temelji na Tori; vdanost Judovskim zakonom, kar vključuje tudi sprejetje pravil v večini zapisanih v 16. stoletju, v delu Šulhan Aruh. Osrednji tolmač Tore je rabin.

Ortodoksni Judje posledično živijo po vzoru tradicionalnih vrednot in upoštevajo nauke predpisane v talmudskih tekstih. Večji del znotraj omenjene skupnosti za upoštevanje in razumevanje pravil opravi študij Tore. Ženske in moški med obredi v Sinagogi sedijo ločeno. Nasprotujejo mešanim porokam (med Judi in ne-judi).

Osrednja pravila

uredi

Upoštevanje vseh pravil Tore bi pomenilo sledenje 613 Judovskim zakonom, zaradi česar so pravila omejena ne nekaj osrednjih:

Ortodoksne skupnosti

uredi
 
Ortodoksni Judje med molitvijo ob Zidu objokovanja

Iz treh glavnih skupin Judovskih gibanj, pri posamični razločimo še več podskupin. Večje in pomembnejše v sklopu Ortodoksnega Judovstva so:

Skupnost v svetu

uredi

Ortodoksni Judje so številčno prisotni zlasti v Izraelu. Skupnost tvori približno 800.000 članov. Zanje je značilna zunanja izoliranost, osrednja oseba skupnosti je rabin. Ortodoksni Judje obvladujejo dobršen del politične in trgovinske moči države Izrael.