Intenzivna količina

Intenzívna količína je takšna fizikalna količina, ki se pri sestavljanju termodinamskih sistemov ne sešteva, ampak ima, če je sistem homogen, po vsem sistemu enako vrednost.

Zgledi intenzivnih količin so:

Nasprotje intenzivnih količin so ekstenzivne količine. To so takšne fizikalne količine, ki se pri sestavljanju termodinamskih sistemov seštevajo, če sistema s tem ne spremenimo. Deljenje ekstenzivne količine z drugo ekstenzivno količino v splošnem dá intenzivno količino, npr. masa deljena s prostornino (obe sta ekstenzivni količini) je gostota, ki je intenzivna količina.

Matematična definicija

uredi

Če je z   označena množica intenzivnih količin, z   pa množica ekstenzivnih količin, je funkcija   intenzivna količina, če za vsak   velja: