Fi (grško: starogrško φι; velika črka: Φ, mala črka: φ ali ϕ) je enaiindvajseta črka grške abecede. Iz grške črke Φ izvira cirilična črka Ф.

Phi uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črka Φ izgovarja kot slovenski f. V antični grščini je črka Φ pomenila glas /pʰ/ (tj. p s pridihom.) - to je tudi razlog, zakaj so ga Rimljani pri prepisovanju v latinico nadomeščali s PH in ne s F.

PomeniUredi

Znak za premer   v tehniki je po videzu podoben črki Φ, zato se ga bere kot "fi", npr.: oznaka  10 (beri: fi-10) pomeni, da je premer nekega elementa 10 enot.

UnicodeUredi

Velika črka Φ mala črka φ
Unicode UTF-16 U+03A6 U+03C6
Ime Unicode Velika grška črka fi Mala grška črka fi
Koda HTML Φ φ
Enota HTML Φ φ

Zunanje povezaveUredi