Ómega (grško: starogrško ωμέγα; velika črka: Ω, mala črka: ω) je štiriindvajseta tj. zadnja črka grške abecede in ima številčno vrednost 800. Grško ime omega pomeni dobesedno veliki O (starogrško Ω μέγα) za razliko od črke omikron, katere ime pomeni mali O (starogrško Ο μικρον). Omega in omikron izvirata iz feničanske črke ajin (Phoenician ayin.png). Iz črke omega izvira stara cirilična črka omega (Ѡ), ki v moderni cirilici ni več v uporabi.

Omega uc lc.svg
Grška abeceda
[[Alfa|Αα alfa]] [[Ni (črka)|Νν ni]]
[[Beta|Ββ beta]] [[Ksi|Ξξ ksi]]
[[Gama|Γγ gama]] [[Omikron|Οο omikron]]
[[Delta|Δδ delta]] [[Pi (črka)|Ππ pi]]
[[Epsilon|Εε epsilon]] [[Ro|Ρρ ro]]
[[Zeta (črka)|Ζζ zeta]] [[Sigma|Σσς sigma]]
[[Eta (črka)|Ηη eta]] [[Tau|Ττ tau]], tav
[[Theta|Θθ theta]] [[Ipsilon (črka)|Υυ ipsilon]]
[[Jota (črka)|Ιι jota]] [[Fi|Φφ fi]]
[[Kapa (črka)|Κκ kapa]] [[Hi|Χχ hi]]
[[Lambda|Λλ lambda]] [[Psi|Ψψ psi]]
[[Mi (črka)|Μμ mi]] [[Omega|Ωω omega]]
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črki Ο in Ω izgovarja podobno kot slovenski široki o. V klasični grščini je bil Ο krajši, Ω pa daljši (zato tudi imeni mali in veliki O).


PomeniUredi

  • alfa in omega pomeni začetek in konec (alfa je prva, omega pa zadnja črka)
  • Velika črka Ω je oznaka za:
    • fizikalno enoto ohm
  • mala črka ω je oznaka za

Na glavo obrnjena omega   je lahko tudi oznaka za fizikalno enoto simens (obratna vrednost enote Ω).

UnicodeUredi

Velika črka Ω mala črka ω
Unicode UTF-16 U+03A9 U+03C9
Ime Unicode Velika grška črka omega Mala grška črka omega
Koda HTML Ω ω
Enota HTML Ω ω

Zunanje povezaveUredi