Glej tudi: Delta (razločitev)

Délta (grško: starogrško δέλτα; velika črka: Δ, mala črka: δ) je četrta črka grške abecede in ima številčno vrednost 4. Črka delta se je razvila iz feničanske črke dalet (Phoenician daleth.png). Iz grške črke Δ izvira tudi latinična črka D in cirilska črka Д.

Delta uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V klasični grščini se je črka Δ izgovarjala kot d, v moderni grščini pa se izgovarja /ð/, tj. tako kot angleški zveneči th (npr. v besedi this).

PomeniUredi

UnicodeUredi

Velika črka Δ mala črka δ
Unicode UTF-16 U+0394 U+03B4
Ime Unicode Velika grška črka delta Mala grška črka delta
Koda HTML Δ δ
Enota HTML Δ δ

Zunanje povezaveUredi