Pi (črka)

Pi (grško starogrško πι; velika črka: Π, mala črka: π) je šestnajsta črka grške abecede in ima številčno vrednost 80. Pi se je razvil iz feničanske črke pe (Phoenician pe.png). Iz grške črke Π izvira cirilična črka П.

Pi uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črka Π praviloma izgovarja kot p. Posebnost v izgovorjavi je digraf ΜΠ, ki se izgovarja kot mb, na začetku besede pa kar kot b, npr.: starogrško μπανάνα [banana], starogrško μπετόν [beton], ipd.

PomeniUredi

  • število π v matematiki pomeni razmerje med obsegom in premerom poljubnega kroga (π ≈ 3.14159265...)
  • veliki Π je v matematiki simbol za množenje večjega števila faktorjev
 
  • v astronomiji je π oznaka za šestnajsto zvezdo v ozvezdju
  • v fiziki je π oznaka za delce, ki jih imenujemo pioni: π0, π+ in π

UnicodeUredi

Velika črka Π Mala črka π
Unicode UTF-16 U+03A0 U+03C0
Ime Unicode Velika grška črka pi Mala grška črka pi
Koda HTML Π π
Enota HTML Π π

Zunanje povezaveUredi