Sigma (grško: σίγμα; velika črka: Σ, mala črka: σ, mala črka na koncu besede: ς) je osemnajsta črka grške abecede in ima številčno vrednost 200. Črka sigma se je razvila iz feničanske črke šin (Phoenician sin.png). Iz grške črke Σ izvira latinična črka S, pa tudi cirilična črka С.

Sigma uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črka Σ izgovarja kot s.

PomeniUredi

 


UnicodeUredi

Velika črka Σ mala črka σ mala črka ς
Unicode UTF-16 U+03A3 U+03C3 U+03C2
Ime Unicode Velika grška črka sigma Mala grška črka sigma Mala končna grška črka sigma
Koda HTML Σ σ ς
Enota HTML Σ σ ς

Zunanje povezaveUredi