Wikipedija:Imenski prostor projekta

(Preusmerjeno s strani Wikipedija:Informacijske strani)
Podatkovna struktura Wikipedije
Imenski prostori
Imenski prostori subjektov Imenski prostor pogovorov
0 (Glavni/Članek) Pogovor 1
2 Uporabnik Uporabniški pogovor 3
4 Wikipedija Pogovor o Wikipediji 5
6 Slika Pogovor o sliki 7
8 MediaWiki Pogovor o MediaWiki 9
10 Predloga Pogovor o predlogi 11
12 Pomoč Pogovor o pomoči 13
14 Kategorija Pogovor o kategoriji 15
100 Portal Pogovor o portalu 101
118 Osnutek Pogovor o osnutku 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modul Pogovor o modulu 829
Nezaželeno
2300 [[Wikipedija:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedija:Gadget|]] 2303
Ni nameščeno
90 Thread Thread talk 91
92 Summary Summary talk 93
108 Book Book talk 109
442 Course Course talk 443
444 Institution Institution talk 445
446 Education Program Education Program talk 447
2600 Topic 2601
Virtualni imenski prostori
-1 Posebno
-2 Datoteka
Trenutni seznam (klic API)

Imenski prostor projekta ali imenski prostor Wikipedije je imenski prostor, sestavljen iz administrativnih strani z informacijami ali razpravami o Wikipediji. Strani v tem imenskem prostoru imajo vedno predpono Wikipedia:. Dosegljive so tudi s predpono WP: ali standardizirano (za katero koli stran MediaWiki) predpono Project:. Številka njegovega imenskega prostora je štiri (4).

Terminologija

uredi
  • Strani projekta ali strani Wikipedije so strani v imenskem prostoru Wikipedije in v Wikipedijinih pogovornih straneh. Strani WikiProjektov, ki so vključene v imenski prostor Wikipedije, se običajno imenujejo strani WikiProjektov, zato da se razlikujejo od strani projekta kot celote.
  • Meta – Nekateri ljudje označujejo strani v imenskem prostoru projekta kot meta strani. Vendar to lahko povzroči zmedo, saj je Meta pravzaprav ime mesta, namenjenega vsem projektom Wikimedia na meta.wikimedia.org .

Vsebina

uredi

Strani znotraj "imenskega prostora projekta" same po sebi niso del prave enciklopedije. Te administrativne strani so namenjene urednikom ali avtomatiziranim orodjem za organizacijo in upravljanje enciklopedije. Posledično jim na splošno ni treba ustrezati istim vsebinskim protokolom ali slogovnim dogovorom kot člankom. Kljub temu morajo biti te strani, tako kot vse druge strani, dostopne in morajo biti v skladu s pravili in pravnimi politikami Wikipedije.

Imenski prostor projekta ni brezplačen spletni gostitelj in se ne sme uporabljati kot dolgoročni arhiv za gostovanje strani, ki so videti kot članki. Članke v imenskem prostoru projekta v izdelavi se lahko premakne v imenski prostor osnutka ali osnutek uporabniškega prostora, da se omogoči njihov razvoj in povratne informacije, preden se premaknejo v glavni prostor Wikipedije. Neaktivne ali opuščene osnutke in strani v imenskem prostoru projekta, ki kršijo pravilnike, ki veljajo za strani brez vsebine, lahko izbrišemo. Uredniki ne smejo na Wikipediji kršiti avtorskih pravic ali nadlegovati. V skladu z merili za hitro brisanje se te vrste strani lahko hitro izbrišejo. Za več informacij glejte spodaj.

Strani znotraj imenskega prostora projekta

uredi

Strani imenskega prostora projekta so organizirane glede na njihovo funkcijo znotraj splošne sheme projekta. To vključuje uradne pravilnike in smernice Wikipedije, strani s postopki, strani za razprave, eseje, strani za vzdrževanje, strani z informacijami in zgodovinske strani.

Glavni vhod v imenski prostor projekta je Portal skupnosti Portal skupnosti vključuje kategorizirane povezave do bolj pogosto uporabljenih strani povezanih s projektom. Povezava do strani portala skupnosti je na voljo v stranski vrstici.

Strani s pravilniki in smernicami

uredi

Strani s pravilniki in smernicami opisujejo najboljšo prakso v Wikipediji in pojasnjujejo načela, ki jih skupnost na splošno sprejema in so bila sprejeta s postopkom soglasja skupnosti. Te strani so označene s predlogo {{pravilo}}, {{smernica}} ali {{slogovna smernica}}. Za povzetke ključnih pravil glejte Seznam pravil. Za povzetke ključnih smernic glejte Seznam smernic. Za informacije o pravilnikih ali smernicah glede urejanje glejte Pravila urejanja.

Proceduralne strani

uredi

Strani s postopki pomagajo pri uporabi politik in smernic vseh strani Wikipedije (npr. WP:Predlogi za brisanje).

Informacije in razprave

uredi

Številne strani v imenskem prostoru Wikipedije nimajo nobene zveze s pravili ali izvajanjem teh pravil in zato ne sodijo v zgornje kategorije.

Strani za razprave in oglasne deske

uredi

Nekatere strani so namenjene razpravam, na primer Pod lipo. Druge služijo kot oglasne deske za opozarjanje na razprave, ki potekajo drugje. Medtem ko mnoge od teh strani delujejo kot pogovorne strani, imajo nekatere od njih pravila za objavljanje (na vrhu strani), ki so lahko administrativno uveljavljena, imajo pa tudi svoje pogovorne strani.

Vzdrževalne strani

uredi

Vzdrževalne strani se uporabljajo za pomoč pri organizaciji in čiščenju člankov. Te strani, ki jih ustvarijo uredniki in boti, običajno vsebujejo članke in druge strani, ki zahtevajo vzdrževanje ali pozornost. Imenski prostor Posebno vsebuje tudi poročila o vzdrževanju, ki jih ustvarijo boti (npr. Posebno:NekategoriziraneStrani). Za podrobnosti glejte Vzdrževanje Wikipedije.

Strani z navodili in informacijami

uredi

Strani z informacijami in navodili običajno ureja skupnost. Čeprav samie po sebi niso politike ali smernice, so namenjene dopolnjevanju ali pojasnjevanju smernic, politik ali drugih Wikipedijinih skupnih procesov in praks. Kadar strani z eseji ponujajo nasvete ali mnenja s stališči, morajo dodatne informacijske strani nepristransko dopolnjevati ali pojasnjevati tehnične ali druge informacije o Wikipediji. V primerjavi s pravilniki in smernicami imajo strani z informacijami, tako kot strani z eseji, omejen status in lahko odražajo različne ravni soglasja in preverjanja. Te strani so običajno označene s predlogo {{Informacijska stran}}, {{Tehnično navodilo}} ali {{Supplement}}[a].

Med imenskim prostorom Pomoči (ki zagotavlja predvsem tehnične informacije) in imenskim prostorom Wikipedije (ki ponuja predvsem postopkovne informacije in razlage) obstaja kar nekaj prekrivanja. Iz tega razloga so med tema dvema imenskima prostoroma pogosto uporabljene preusmeritve in hatnote.

Strani z eseji

uredi

Eseje o Wikipediji lahko napiše kdorkoli; nekateri eseji opisujejo splošno razširjene norme, drugi le manjšinska stališča. Eseji so lahko dolgi monologi ali kratke teze, resni ali smešni, informativni ali pa le izražajo mnenje. Eseji, kot so strani z informacijami, nimajo uradnega statusa in ne govorijo v imenu skupnosti Wikipedije, saj so lahko ustvarjeni in urejani brez splošnega nadzora skupnosti. Eseji so običajno označeni z eno od predlog tipa {{Esej}}. Za več informacij glejte Wikipedija:Eseji.

Strani WikiProjekta

uredi

Strani WikiProjekta so osrednje mesto za sodelovanje urednikov in organizacijo za določeno tematsko področje. Številni WikiProjekti vsebujejo "eseje z nasveti" o tem, kako naj se upošteva pravilnike in smernice Wikipedije za svoje specifično tematsko področje. Strani s predpono Wikipedija:WikiProjekt tvorijo lastni-imenski prostor WikiProjekt. Te strani so običajno označene s predlogo {{Status WikiProjekta}} ali {{WikiProject advice}}. Za seznam projektov si oglejte imenik WikiProjektov . Za dodatne vire ali če imate kakršna koli vprašanja, obiščite svet WikiProjektov.

Zgodovinske strani

uredi

Zgodovinska stran ali postopek je tisti, ki ni več v uporabi ali ni več ustrezen ali se je soglasje o njegovi vsebini spremenilo. Hranijo se kot zapisi preteklih postopkih Wikipedije, da bi dali kontekst zgodovinskim razpravam in informirali prihodnje razprave o podobnih temah. Te strani so običajno označene s predlogami {{Zgodovinsko}}, {{superseded}} ali {{dormant}}.

Ustvarjanje novih strani projektov

uredi

Strani z eseji ali informacijami lahko ustvarite tako, da jih napišete in na stran dodate {{Esej}}, {{Informacijska stran}}, {{Tehnično navodilo}} ali podobne predloge. Strani z eseji in informacijami v "imenskem prostoru Wikipedije" se ne smejo uporabljati za ustvarjanje dodatnega nabora pravil. Ustvarjanje novih strani s smernicami in pravili zahteva razpravo in visoko raven soglasja celotne skupnosti pred objavo (za podrobnosti postopka glejte WP:Pravila in smernice#Proceduralna vprašanja).

Imenski prostor projekta vsebuje veliko strani in veliko informacij. Poskusite se izogniti ustvarjanju novih strani po nepotrebnem. Močno priporočamo, da predlagate WikiProjekt na strani s predlogi, in na ta način dobite informacijo, če je dovolj urednikov, ki želijo sodelovati pri projektu. Že obstoječe Wikiprojekte lahko najdete v imeniku Wikiprojektov .

Brisanje strani projekta

uredi

Če z urejanjem lahko izboljšate stran, je treba to storiti namesto da bi stran zbrisali. Spori glede vsebine strani se običajno ne rešujejo z izbrisom strani, razen v hujših primerih. O težavah z vsebino je treba razpravljati na ustrezni pogovorni strani in najprej uporabiti druge metode reševanja sporov.

Običajni postopek brisanja je, da objavite predlog za brisanje, da se takšne strani lahko izbrišejo. Prepričajte se, da je obvestilo o predlogu objavljeno na pogovorni strani zadevnega projekta. Če je projekt del nadrejenega WikiProjekta, je treba obvestilo objaviti tudi tam. Eseji, strani z informacijami in druge neformalne strani, ki jih podpira le manjši del skupnosti, se lahko namesto izbrisa premaknejo v uporabniški prostor primarnega avtorja.

Strani s pravili, smernicami in postopki ne bi smeli predlagati za izbris, saj bodo takšne nominacije verjetno veljale za moteče, razprave, ki bodo sledile, pa bodo zaključene po hitrem postopku. Predloga {{Disputed tag}} se običajno uporablja za trditve, da je bil eseju, strani z nasveti ali informacijami WikiProjekta nedavno dodeljen status smernice ali pravilnika, ne da bi bilo doseženo ustrezno ali zadostno soglasje. Za več podrobnosti glejte WP:Soglasje#Soglasje in velika večina.

Na splošno je zaželeno, da se neaktivni WikiProjekti ne izbrišejo, temveč se namesto tega označijo kot {{Status WikiProjekta|neaktiven}} ali pa se naredi preusmeritev na ustrezni Wikiprojekt ali pa se naredi nova naloga znotraj spremenjen v delovno skupino nadrejenega Wikiprojekta, razen če je bil Wikiprojekt nepopolno ustvarjen ali popolnoma nezaželen. Glej WP:INACTIVEWP za več podrobnosti.

Če stran projekta jasno izpolnjuje "splošno" merilo hitrega za hitri izbris, jo je treba označiti z ustrezno predlogo. Za težave, ki vplivajo samo na določene revizije na strani (kjer so druge različice strani v redu), je brisanje revizije običajno bolj primerno. Če želite zahtevati izbris revizije zaradi kršitev avtorskih pravic, glejte za podrobnosti {{Copyvio-revdel}}.

Za popoln seznam preteklih in trenutnih zahtev za izbris imenskega prostora projekta pri MfD si oglejte vse strani za brisanje s predpono Wikipedija .

Iskanje po imenskem prostoru projekta

uredi

Wikipedijin iskalnik je privzeto omejen na glavni imenski prostor člankov. Če vtipkate predpono strani projekta Wikipedija: (Wikipedija, ki ji sledi dvopičje) ali WP: (WP, ki ji sledi dvopičje), dobite rezultate iskanja za "imenski prostor Wikipedije". Za iskanje strani v imenskem prostoru Wikipedije/projekta lahko uporabite tudi spodnje polje Posebno:Iskanje. Za več informacij glejte Pomoč:Iskanje.

Opombe

uredi
  1. The {{Supplement}} template used for "explanatory essays" is intended as a separate "supplement" banner used for pages derived from policy improvement conversations. The template does not indicate a "higher status" within the community for an essay, but is used to denote that the essay in question has wide acceptance to be linked from said policy or guideline page. See Predloga:Supplement for more information.