Wikipedija:Uporabniška stran

Podatkovna struktura Wikipedije
Imenski prostori
Imenski prostori subjektov Imenski prostor pogovorov
0 (Glavni/Članek) Pogovor 1
2 Uporabnik Uporabniški pogovor 3
4 Wikipedija Pogovor o Wikipediji 5
6 Slika Pogovor o sliki 7
8 MediaWiki Pogovor o MediaWiki 9
10 Predloga Pogovor o predlogi 11
12 Pomoč Pogovor o pomoči 13
14 Kategorija Pogovor o kategoriji 15
100 Portal Pogovor o portalu 101
118 Osnutek Pogovor o osnutku 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modul Pogovor o modulu 829
Nezaželeno
2300 [[Wikipedija:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedija:Gadget|]] 2303
Ni nameščeno
90 Thread Thread talk 91
92 Summary Summary talk 93
108 Book Book talk 109
442 Course Course talk 443
444 Institution Institution talk 445
446 Education Program Education Program talk 447
2600 Topic 2601
Virtualni imenski prostori
-1 Posebno
-2 Datoteka
Trenutni seznam (klic API)

Wikipedija zagotavlja uporabniške strani, tako da se lahko uporabniki sporazumevajo med seboj. Če je vaše uporabniško ime »Zgled«:

Tako kot vse druge strani v Wikipediji so tudi uporabniške strani popolnoma javne, zato ne shranjujte tja občutljivih podatkov oz. takšnih, ki jih ne sme videti vsakdo.

Če želite zamenjati vaše uporabniško ime, uporabite obrazec Posebno:GlobalRenameRequest. Osebni podatki o uporabniku ne spadajo v glavni imenski prostor, ki je rezerviran za enciklopedično besedilo.

Kaj je lahko na uporabniški strani? uredi

Na moji uporabniški strani lahko navedem: osebne podatke (v kakšnem obsegu je odvisno od vsakega posameznika), stične informacije (e-mail, MSN ...), fotografijo, področja zanimanja, področje delovanja, seznam »kaj je treba« (To do), licence, seznam lastnih prispevkov ... Uporabniška stran ni namenjena oglaševanju izdelkov ali storitev, še posebej takih, ki ne zadostujejo kriterijem za enciklopedičen članek, saj to nima nobene zveze z delom v Wikipediji.

Načeloma se uporabniških strani drugih uporabnikov ne ureja brez njihovega dovoljenja, toda morebitne slovnične napake lahko mirno popravite. V primeru, če ima uporabnik izrecno navedeno, da se ne ureja njegove strani, spoštujte njegovo/njeno željo (običajno je to zaradi bolj svojevrstno urejene uporabniške strani). Izjema je dodajanje Wiki priznanj, razveljavljanje vandalizma, odstranitve dela besedila/vizualnega gradiva, ki krši pravila in smernice oziroma dodajanja obvestila o izločenju (ban).

Zaželeno (ne pa nujno) je, da uporabniki na svojo stran dodajo še jezikovne predloge (glej Wikipedija:Babilon), predlogo {{userpage}} ter kategorije wikipedistov po raznih področjih (npr. Kategorija:Wikipedisti zgodovinarji), tako da se olajša iskanje wikipedistov z istimi zanimanji.