Wikipedija:Imenski prostor pomoči

Podatkovna struktura Wikipedije
Imenski prostori
Imenski prostori subjektov Imenski prostor pogovorov
0 (Glavni/Članek) Pogovor 1
2 Uporabnik Uporabniški pogovor 3
4 Wikipedija Pogovor o Wikipediji 5
6 Slika Pogovor o sliki 7
8 MediaWiki Pogovor o MediaWiki 9
10 Predloga Pogovor o predlogi 11
12 Pomoč Pogovor o pomoči 13
14 Kategorija Pogovor o kategoriji 15
100 Portal Pogovor o portalu 101
118 Osnutek Pogovor o osnutku 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modul Pogovor o modulu 829
Nezaželeno
2300 [[Wikipedija:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedija:Gadget|]] 2303
Ni nameščeno
90 Thread Thread talk 91
92 Summary Summary talk 93
108 Book Book talk 109
442 Course Course talk 443
444 Institution Institution talk 445
446 Education Program Education Program talk 447
2600 Topic 2601
Virtualni imenski prostori
-1 Posebno
-2 Datoteka
Trenutni seznam (klic API)

Imenski prostor pomoči je imenski prostor, sestavljen iz strani z navodili in informacijami, katerih naslovi se začnejo s predpono Pomoč:, kot je Pomoč:Povezava.

Te strani vsebujejo informacije, namenjene pomoči pri uporabi Wikipedije ali njene programske opreme. Nekatere od teh strani so namenjene bralcem enciklopedije; druge pa so namenjene začetnikom ali naprednim urejevalcem. Nekatere strani v imenskem prostoru pomoči so kopirane iz Meta-Wikija.

Imenski prostor pomoči in imenski prostor Projekt (strani s predpono Wikipedija:) se precej prekrivata. Iz tega razloga so med tema dvema imenskima prostoroma pogosto uporabljene preusmeritve in hatnoti.

Za iskanje strani s pomočjo lahko uporabite spodnje polje Posebno:Iskanje