Wikipedija:Navajanje virov/Primeri sloga

V Wikipediji ni dogovorjenega enotnega sloga navajanja. Nekateri urejevalci uporabljajo predloge za navajanje, čeprav takšna uporaba ni zahtevana.

Knjige

uredi
  • Lincoln, Abraham; Grant, U. S.; & Davis, Jefferson (1861). Resolving Family Differences Peacefully (3. izd.). Gettysburg: Printing Press. ISBN 0-12-345678-9.

Za knjižno izdajo, daj "(izd.)" v oklepajih za zadnjim avtorjem, pred datumom.

ISBN (ki je avtomatsko wikificiran) je neobvezen. Če knjiga nima ISBN števike, lahko namesto te uporabite LCCN ({{LCCN}}) ali OCLC ({{OCLC}}) številko. OCLC številko lahko najdete na WorldCat. Uporabite lahko tudi slovensko COBISS številko, če jo knjiga ima. Uporaba ASIN ni zaželjena.

Za določen članek ali poglavje v knjigi, uporabite:

  • Pooh, Winnie T. & Robin, Christopher (1926). "Modern techniques in heffalump capture". V A. A. Milne (izd.), The Karma of Kanga, str. 23–47. Hundred Acre Wood: Wol Press.

Zaželjeno je, da uporabite isti vrstni red avtorjev, kot so navedeni v originalnem poglavju/knjigi, brez uporab kratic, ker ima Wikipedija dovolj prostora za zapis celotnega imena.

Če v Wikipediji že obstaja članek o knjigi, nanj poveži naslov knjige, ampak ohrani celotno referenco (npr, za tiskanje). Če so avtorji ugledne osebnosti (kot sta zgoraj omenjena), jih prav tako poveži na članke. Včasih je smiselno povezati tudi založbe, kraje izdaje, itd.

(Glej tudi: {{{navedi knjigo}}.)

Elektronski ekvivalent

uredi

Ponudniki internetnih storitev danes že ponujajo knjige na spletu, kar je zelo uporabno pri navajanju v enciklopediji. Primer sklica za Google Book Search:

Amazonov iskalnik po vsebini knjig ponuja manj podatkov neregistriranim uporabnikom, ampak je še vedno uporaben. Prouči:

Članki v revijah

uredi

Časopisni članki in članki v revijah imajo format podoben poglavju v knjigi - npr.:

  • Brandybuck, Meriadoc (1955). "Herb lore of the Shire". Journal of the Royal Institute of Chemistry 10(2), 234–351.

Števila za naslovom časopisnega članka označujejo: volume (issue)

(Glej tudi: {{navedi revijo}})

Medicinski časopisni izvlečki & celotno prosto dostopno besedilo

uredi

Veliko število medicinskih izvlečkov je dostopnih na spletu pri PubMed (http://pubmed.gov/). Če se tvoj članek zanaša na katerokoli medicinsko besedilo, je dobro zagotoviti tvojim bralcem povezavo na PMID izvleček.

Časopisni članki (ali spletna periodika)

uredi
  • Blair, Eric Arthur (29. avgust, 1949). "Looking forward to a bright tomorrow". New English Weekly, str. 57.

Ali, za članke brez poimenovanega avtorja, najprej navedi naslov:

  • "On the importance of modesty". (5. maj, 1821). Pravda, str. B1, C12.

Še enkrat, za spletne časopise, poveži naslov članka na URL; verjetno ni mogoče zagotoviti številke strani, npr.:

(Glej tudi: {{navedi novice}})

Spletni strežniki in spletne strani

uredi

To poglavje se nanaša na sklice na besedila, ki so predstavljena na spletnih strežinkih in spletnih straneh; dokumenti, ki so v osnovi dostopni v obliki primerni za tisk, kot so to knjige in članki v časopisih, periodiki in revijah, moriajo biti v skladu s smernicami za te vrste besedil.

Spletni strežniki

uredi

Za sklic na Spletni strežnik kot celoto, brez opredeljene spletne strani ali dokumenta na strani, preprosto navedi URL spletne strani (to je APA priporočilo). Primer besedila: "Več spletnih arhivov je bilo ustvarjenih, kot je tudi Internet Archive na http://web.archive.org."

Spletne strani (plain, permalinked ali arhivske)

uredi
Glej tudi: {{navedi splet}}

Določene veb strani uporabljajo sklice v enakem formato kot knjige:

  • Perens, Bruce (24. julij 2006). »The Open Source Definition (Annotated)«. Open Source Initiative. Pridobljeno 26. januarja 2007.

Za spletne strani velja, da je avtor pogosto neznan; avtorja lahko popolnoma izpustiš, ali pa ga nadomestiš z nedoločenim "Sodelavec Open Source Initiative". datum v oklepajih je datum objave spletne strani, ki naj bo izpuščen, če le-ta ni poznan. Naslov spletne strani je v narekovajih, in je povezan na URL, kjer je članek dostopen.

Trenutna vsebina spletne strani, ki je dosegljiva na http://www.opensource.org/docs/definition.php ni več enaka tisti iz 2007-01-26. Obstajata dve metodi za povezovanje kopije spletne strani, ki je arhivirana: uporaba permalinkov ali upraba spletnih arhivov.

nekatere spletne strani imajo permalinke, ki so URL-ji za dostop do arhiviranih kopij. Npr:

Če permalink za spletno stran ne obstaja, lahko sam kreiraš arhivsko kopijo z uporabo storitve arhiviranja na zahtevo. WebCite (http://www.webcitation.org/) je eden izmed storitev na zahtevo. Tukaj je sklic na arhivirano kopijo, ki temelji na spletni strani, ki jo je na zahtevo arhiviral urejevalecdne 2008-05-27:

Popravilo prekinjenih sklicev na spletne strani

uredi

Če odkriješ povezavo na sklic, ki ni več delujoča, mogoče lahko najdeš njeno kopijo v spletnem arhivu kot je Internet Archive. Za zgoraj omenjeni primer spletne strani "Open Source Definition", ima Internet dostopen posnetek iz 2006-11-17, tako da je lahko originalni sklic iz dne 2007-01-26 povrnjen:


Wikipedije v drugih jezikih

uredi

Wikipedija ni zanesljiv vir. Ko uporabiš članek iz Wikipedije v drugih jezikih kot referenco, jo raje uporabi koz Zunanjo povezavo, da se izogneš sklicevanju na samega sebe:

Sporočila za javnost

uredi

Takole se lahko sklicuješ na sporočila za javnost:

Če je sporočilo za javnost dostopno tudi na spletu, ustvari tudi povezavo na URL.

(Glej tudi: {{navedi sporočilo za javnost}})

Spremne besede/zapiski (liner notes)

uredi

Takole se sklicuješ na spremno besedo/zapiske v albumu:

  • Avtor spremne besede (Copyright letnica). "Naslov poglavja v liner note". V Naslov albuma (str. x-y) [Format spremne besede]. Mesto snemalne založbe: Ime snemalne založbe.

Npr.:

  • Russell, Paul (2003). "Tangerine Dream Live in the 70s". V The Bootleg Box Set Vol. 1 [CD booklet]. London: Sanctuary Records Group.

(Glej tudi {{Navedi zaznamke iz AV medija}})

Predloge

uredi

Glej pregled predlog za navajanje.