Podatkovna struktura Wikipedije
Imenski prostori
Imenski prostori subjektov Imenski prostor pogovorov
0 (Glavni/Članek) Pogovor 1
2 Uporabnik Uporabniški pogovor 3
4 Wikipedija Pogovor o Wikipediji 5
6 Slika Pogovor o sliki 7
8 MediaWiki Pogovor o MediaWiki 9
10 Predloga Pogovor o predlogi 11
12 Pomoč Pogovor o pomoči 13
14 Kategorija Pogovor o kategoriji 15
100 Portal Pogovor o portalu 101
118 Osnutek Pogovor o osnutku 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modul Pogovor o modulu 829
Nezaželeno
2300 [[Wikipedija:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedija:Gadget|]] 2303
Ni nameščeno
90 Thread Thread talk 91
92 Summary Summary talk 93
108 Book Book talk 109
442 Course Course talk 443
444 Institution Institution talk 445
446 Education Program Education Program talk 447
2600 Topic 2601
Virtualni imenski prostori
-1 Posebno
-2 Datoteka
Trenutni seznam (klic API)

Kategorije so namenjene združevanju strani o podobnih temah. Izvaja jih programje MediaWiki, ki doda katerikoli strani besedilo kot je [[Kategorija:XYZ]] v wiki izvorni kodi. To umesti stran v samodejni seznam, ki je kategorija z imenom XYZ.

Wikipedija vsebuje veliko število seznamov. Njihovo popolnjevanje in posodabljanje je težko. Prav tako je težko vzdrževati povezave med elementi seznamov.

Seznam kategorij najdemo pod Posebno:Kategorije. To je enostaven seznam brez drevesne zgradbe kategorij.

Za obširnejšo razlago uporabe kategorij glej Wikipedija:Kategorizacija. Za navodila, kako uvrščati članke v kategorije, glej Vadnico.