Wikipedija:Imenski prostor

Podatkovna struktura Wikipedije
Imenski prostori
Imenski prostori subjektov Imenski prostor pogovorov
0 (Glavni/Članek) Pogovor 1
2 Uporabnik Uporabniški pogovor 3
4 Wikipedija Pogovor o Wikipediji 5
6 Slika Pogovor o sliki 7
8 MediaWiki Pogovor o MediaWiki 9
10 Predloga Pogovor o predlogi 11
12 Pomoč Pogovor o pomoči 13
14 Kategorija Pogovor o kategoriji 15
100 Portal Pogovor o portalu 101
118 Osnutek Pogovor o osnutku 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modul Pogovor o modulu 829
Nezaželeno
2300 [[Wikipedija:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedija:Gadget|]] 2303
Ni nameščeno
90 Thread Thread talk 91
92 Summary Summary talk 93
108 Book Book talk 109
442 Course Course talk 443
444 Institution Institution talk 445
446 Education Program Education Program talk 447
2600 Topic 2601
Virtualni imenski prostori
-1 Posebno
-2 Datoteka
Trenutni seznam (klic API)

Imenski prostor (iz angleškega izraza namespace) je v Wikipediji način razvrščanja vsebine, ki deli strani po namembnosti. Strani v različnih imenskih prostorih imajo različne predpone, ki jih prepoznava programje MediaWiki pri serviranju uporabnikom in izvajanju drugih operacij, na primer iskanju, vodenju statistike ipd. Izjema je t.i. »glavni imenski prostor«, kjer je osrednji del projekta - enciklopedična vsebina in nima predpone. Vsi ostali imajo svojo predpono, ki ji sledi dvopičje, temu pa naslov strani.

V slovenski Wikipediji je 20 imenskih prostorov, plus dva navidezna. Od tega je deset osnovnih, vsak s spremljajočim pogovornim imenskim prostorom, navedeni so v okvirčku na desni. Programsko je vsak imenski prostor določen s svojo številko, predpono pa generira spremenljivka v obliki {{ns:xx}}.

Osnovni imenski prostori uredi

 • Glavni imenski prostor (brez predpone): vsebuje enciklopedične članke, sezname, razločitve in enciklopedične preusmeritve.
 • Projektni imenski prostor ali imenski prostor projekta (predpona Wikipedija:): vsebuje različne vrste vsebine, povezane s projektom samim - pravila in smernice, razne sezname Wikipedistov in drugo. Deluje tudi okrajšava predpone WP:, narejenih pa je tudi mnogo kratkih preusmeritev oz. bližnjic, zapisanih z velikimi črkami, ki olajšajo povezovanje do pogosto navajanih strani. Za primer, do strani Wikipedija:Kaj Wikipedija ni lahko ustvarimo povezavo z uporabo WP:Kaj Wikipedija ni, ali celo samo WP:NI (pri čemer je »NI« preusmeritev v projektnem imenskem prostoru).
 • Imenski prostor portalov (predpona Portal:): za t.i. portale, ki predstavljajo priročno zbirko povezav do člankov na določeno temo, pa tudi do projektnih vsebin povezanih s to temo, kot so specifične smernice, WikiProjekti in podobno. Posebnost je glavna stran, ki je neke vrste splošni portal, a je v glavnem imenskem prostoru. Med portali v slovenski Wikipediji so Portal:Biologija, Portal:Šport idr.
 • Uporabniški imenski prostor (predpona Uporabnik:): vsebuje uporabniške strani posameznih sodelavcev Wikipedije za lastne potrebe. Ne glede na to pa lahko tudi uporabniške strani pregleduje in spreminja vsakdo.
 • Imenski prostor slik (predpona Slika:): vsebuje opisne strani slik in drugih multimedijskih datotek z vgrajeno povezavo do samih datotek na vrhu. Večina datotek, prikazanih v slovenski Wikipediji, gostuje na ločenem projektu, imenovanem Zbirka. Njihove opisne strani so kopija opisnih strani z Zbirke z dodanim obvestilom na vrhu da ne gre za lokalno naloženo datoteko. Če ima datoteka z Zbirke tudi lokalno stran, se njena vsebina vključi na vrhu, tik pod obvestilom (na primer oznaka izbrane slike, glej Slika:Blejski Vintgar 01.jpg). Lokalno stran naj bi slika iz Zbirke imela samo izjemoma iz tehničnih razlogov, kot je kategorizacija izbranih slik, vse ostale informacije o njej sodijo v Zbirko. Obstajajo trije načini povezovanja do datotek:
  • [[Slika:Foobar.jpg]] bo vključila datoteko neposredno na stran, razen za avdio datoteke v formatu MIDI, kjer se bo pojavila tekstovna povezava do opisne strani.
  • [[:Slika:Foobar.jpg]] bo ustvarila tekstovno povezavo do opisne strani slike, avdio ali video posnetka.
  • [[Media:Foobar.jpg]] bo ustvarila tekstovno povezavo neposredno do datoteke, brez opisne strani.
Namesto Slika: lahko uporabljamo tudi alternativne nazive Datoteka:, File: ali Image:.
 • Imenski prostor MediaWiki (predpona MediaWiki:): vsebuje sporočila, ki so del uporabniškega vmesnika Wikipedije in se prikažejo samodejno. Strani v tem imenskem prostoru lahko urejajo samo skrbniki s posebnimi urejevalnimi pravicami. Zbrana so na strani Posebno:VsaSporočila.
 • Imenski prostor predlog (predpona Predloga:): vsebuje predloge - strani, namenjene vključevanju na druge strani, kot so okvirčki za navigacijo med sorodnimi temami, infopolja za osnovne podatke ipd.
 • Imenski prostor kategorij (predpona Kategorija:): vsebuje kategorije, ki izpišejo seznam strani, ki so bile kategorizirane vanje, lahko pa tudi dodatno besedilo. Prazna stran kategorije bo samo izpisala seznam, če vsebuje besedilo, pa se bo to besedilo prikazalo na vrhu, nad seznamom.
 • Imenski prostor pomoči (predpona Pomoč:): vsebuje strani z navodili za uporabo Wikipedije, tako za bralce kot za urejevalce.
 • Imenski prostor modula (predpona Modul:): vsebuje Scribunto module – Lua skripte, ki se uporabljajo v predlogah in izvajajo posebne funkcije parserja, ki so nadgradnja osnovnega nabora MediaWiki in njenih razširitev (extensions).
 • Navidezni (virtualni) imenski prostor Posebno vsebuje strani, ki na zahtevo generirajo zbirke vsebine po različnih kriterijih in same po sebi nimajo vsebine. Primer: Posebno:ZadnjeSpremembe prikaže seznam nazadnje urejanih strani, Posebno:SeznamDatotek pa seznam datotek, naloženih lokalno v slovenski Wikipediji. Zbrane so na naslovu Posebno:PosebneStrani (ki je tudi sama posebna stran).

Pogovorni imenski prostori uredi

Vsak od osnovnih imenskih prostorov ima spremljajoč pogovorni imenski prostor za pogovore med uporabniki. Ti imajo največkrat predpono, ki se začne s »Pogovor o« (glej okvirček zgoraj), strani v njem pa so dostopne neposredno s klikom na zavihek »Pogovor«, ki ga ima vsaka stran v vsakem osnovnem imenskem prostoru. Uporabniška pogovorna stran ima dodatno funkcionalnost: kadar jo kdo spremeni, se bo pripadajočemu uporabniku (če bo prijavljen) na vrhu prikazalo obvestilo »Imate nova sporočila«.

Od imenskega prostora odvisna funkcionalnost uredi

Privzeto je iskanje po vsebini v Wikipediji omejeno na glavni imenski prostor. Obrazec za iskanje pa ponuja tudi možnost izbire drugih imenskih prostorov. Podobno je s sprotnim prikazovanjem zadetkov med pisanjem v okence za hitro iskanje na vrhu strani - to izpisuje strani v glavnem imenskem prostoru, ki se začnejo z enakim zaporedjem znakov, če začnemo iskalni niz s predpono imenskega prostora in dvopičjem, pa preklopi na tisti imenski prostor. Na glavni imenski prostor je omejena tudi funkcija, ki vrne naključni članek. Po drugi strani seznam zadnjih sprememb in seznam nadzorovanih strani privzeto vrneta spremembe iz vseh imenskih prostorov, rezultat pa je možno posebej omejiti.

Imenski prostor predlog je privzeta možnost za vključevanje vsebine v druge strani. Ob vključevanju (z dvema paroma zavitih oklepajev) iz tega imenskega prostora lahko izpustimo predpono Predloga:, iz drugih pa ne. Kodi {{Pravila in smernice}} in {{Predloga:Pravila in smernice}} imata torej enak rezultat - vključitev vsebine strani Predloga:Pravila in smernice, pri vključevanju iz drugih imenskih prostorov pa bi delovala samo varianta s predpono.

V nastavitvah programja MediaWiki se lahko vključi ali izključi možnost ustvarjanja podstrani za vsak imenski prostor posebej. V slovenski Wikipediji se lahko uporablja v osnovnem, projektnem, uporabniškem imenskem prostoru, imenskih prostorih portalov in predlog ter v vseh pogovornih imenskih prostorih.