• Operater in bot morata biti prijavljena.
  • Pred delovanjem bota mora operater obvestiti skupnost glede namere tukaj in dobiti soglasje za delovanje.
  • Iz imena bota naj bo razvidno, da uporabnik ni oseba (npr. XXX-Bot).
  • Bot naj bo uvrščen na spodnji seznam.
  • Predstavitvena stran naj vsebuje ime bota, programski jezik, ime operaterja, opis dejavnosti in povezavo na stran, kjer se vas lahko kontaktira v primeru težav (uporabite to predlogo).

These are the valid guidelines for the running of bots on the Slovene Wikipedia:

  • The operator must be a registered user and his bot must be approved.
  • Before running the bot, the operator must inform the community here and obtain an approval.
  • The bot's name should incorporate the word bot, thus indicating that it is an automaton (for example, XXX-Bot).
  • After obtaining approval, the bot should be entered in the index below.
  • The bot's userpage should include the name of the bot, the programming language, the operator's name, a description of the bot's activities and a link to the page where the operator can be contacted in case of malfunction (use this template).

Seznam/Index

uredi