Seznam cerkva v Sloveniji, ki so bile zgrajene v 20. in 21. stoletju

Seznam cerkva v Sloveniji, ki so bile zgrajene v 20. in 21. stoletju, vsebuje cerkve različnih veroizpovedi, in sicer evangeličanske, grškokatoliške, mormonske, pravoslavne in rimskokatoliške. Nekaj objektov je v arhitekturnem smislu dejansko kapel, vendar se v virih omenjajo kot cerkve, zato so vključene v seznam. Za nekatere cerkve, ki so bile zgrajene po prvi svetovni vojni kot nadomestne cerkve na mestu porušenih, je težko določiti, v kolikšni meri je šlo za novogradnjo, v kolikšni pa za obnovo porušene stavbe. Ocena je subjektivne narave in je odvisna od navedb v virih. Nekaj cerkva je bilo do danes porušenih. Te so v seznamu označene s poševno pisavo. Nekaj cerkva je kasneje prejelo naziv stolnica, sostolnica ali bazilika, z izjemo bazilike na Sveti Gori, ki je že ob zgraditvi naziv podedovala po svoji porušeni predhodnici.

Statistično je glede na število objektov zgrajenih v obravnavanem obdobju razvidno, da je vsako leto (oziroma nekaj manj) nekje v Sloveniji zrasla nova cerkev. Glede patrocinijev je razvidno, da je večina cerkva bila posvečenih antičnim in srednjeveškim svetnikom oziroma patrocinijem. Predvsem v primerih »nadomestnih cerkva« vsled vojnega upostošenja so praviloma nove cerkve samo »prevzele« patrocinij stare. V precej skromni meri pa so zastopani novoveški (od leta 1500 naprej) in sodobni svetniki oziroma patrociniji (mednje smemo šteti tiste iz 19. in 20. stoletja). Sem sodijo Kristus Kralj, Srce Jezusovo, Srce Marijino, Marijino brezmadežno spočetje, Lurška Mati Božja, Rožnovenska Mati Božja, sveta družina[1], sveti Janez Bosko, sveti Maksimilijan Kolbe, sveti Stanislav Kostka, sveti Leopold Mandić, blaženi Anton Martin Slomšek in sveta Terezija Deteta Jezusa.

SeznamUredi

Leto
izgradnje
Slika Cerkev Kraj Župnija Škofija Vir
1902 Evangeličanska cerkev Domanjševci Domanjševci
(evangeličanska)
1903 Cerkev sv. Cirila in Metoda
(grškokatoliška)
Metlika Metlika
(grškokatoliška)
Novo mesto
Cerkev sv. Jerneja Kočevje Kočevje Novo mesto [2]
1904 Cerkev sv. Družine Barislovci Sv. Vid pri Ptuju Maribor [3]
Cerkev Lurške Matere Božje Polšnik Polšnik Ljubljana [4]
Cerkev sv. Pankracija Radelca Remšnik Maribor [3]
1905 Cerkev sv. Marka Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki Novo mesto [5]
Cerkev sv. Martina Bled Bled Ljubljana [6]
1906 Evangeličanska cerkev
(porušena julija 1964)
Celje Celje
(evangeličanska)
[7]
Cerkev sv. Jerneja Begunje pri Cerknici Begunje pri Cerknici Ljubljana [8]
Cerkev Karmelske Matere Božje Pregara Sočerga Koper [9]
Cerkev Marijinega vnebovzetja Cirkovce Cirkovce Maribor [3]
Cerkev sv. Miklavža Žalec Žalec Celje [3]
1907 Cerkev sv. Antona Padovanskega Prečna Prečna Novo mesto [10]
Cerkev sv. Družine Globel Sodražica Ljubljana [11]
Cerkev sv. Križa Podbočje Podbočje Novo mesto [12]
1908 Cerkev sv. Antona Padovanskega Ljubljana
(Vič)
Ljubljana - Vič Ljubljana [3]
Cerkev sv. Martina Teharje Teharje Celje [3]
1909 Cerkev sv. Jakoba Dol pri Hrastniku Dol pri Hrastniku Celje [3]
Cerkev sv. Petra in Pavla
(pravoslavna)
Miliči Miliči
(pravoslavna)
Zagreb - Ljubljana
(pravoslavna)
[13]
Cerkev sv. Trojice Hrovača Ribnica Ljubljana [14]
1910 Cerkev sv. Antona Puščavnika Župečja vas Sv. Lovrenc na Dravskem polju Maribor [3]
Cerkev sv. Cirila in Metoda Podgrad Podgrad Novo mesto [15]
Evangeličanska cerkev Martina Luthra Murska Sobota Murska Sobota
(evangeličanska)
[16]
Cerkev sv. Stanislava Kostke
(Zavod sv. Stanislava)
Ljubljana
(Šentvid)
Ljubljana [17]
Cerkev sv. Martina Žiri Žiri Ljubljana [3]
Cerkev sv. Urha Veliki Gaber Veliki Gaber Novo mesto [18]
1911 Bazilika Lurške Matere Božje Brestanica Brestanica Celje [3]
Cerkev sv. Petra Radeče Radeče Ljubljana [19]
1912 Stolnica sv. Nikolaja Murska Sobota Murska Sobota Murska Sobota
1914 Cerkev Srca Jezusovega Drežnica Drežnica Koper [3]
1915 Evangeličanska cerkev
(porušena po 2. svetovni vojni)
Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi
(evangeličanska)
[20]
Cerkev sv. Kancijana Mirna Peč Mirna Peč Novo mesto
Cerkev Marijinega vnebovzetja Turnišče Turnišče Murska Sobota
1916 Cerkev sv. Duha Zatolmin Tolmin Koper
1917 Cerkev Marijinega vnebovzetja Čatež Čatež - Zaplaz Novo mesto
1923 Cerkev Srca Jezusovega Velika Polana Velika Polana Murska Sobota
1924 Cerkev Marije Pomočnice Ljubljana
(Rakovnik)
Ljubljana - Rakovnik Ljubljana
1925 Cerkev sv. Andreja Opatje selo Opatje selo Koper [21]
Cerkev sv. Jurija Sveti Jurij Sv. Jurij v Prekmurju Murska Sobota [3]
Cerkev sv. Pankracija Ponikva pri Žalcu Gornja Ponikva Celje [22]
Cerkev sv. Petra Temnica Kostanjevica na Krasu Koper [23]
Cerkev Srca Jezusovega Vrtojba Vrtojba Koper [24]
1926 Cerkev sv. Martina Kobilje Kobilje Murska Sobota [25]
Cerkev sv. Martina Kostanjevica na Krasu Kostanjevica na Krasu Koper [26]
Cerkev sv. Petra in Pavla Hotiza Hotiza Murska Sobota [27]
1927 Cerkev Gospodovega vnebohoda Bogojina Bogojina Murska Sobota
Cerkev sv. Lovrenca Brestovica pri Komnu Komen Koper [28]
1928 Evangeličanska cerkev Gornji Slaveči Gornji Slaveči
(evangeličanska)
Bazilika Marijinega vnebovzetja Sveta Gora Solkan Koper
1929 Cerkev Marijinega vnebovzetja Sela na Krasu Kostanjevica na Krasu Koper [29]
Cerkev sv. Petra Šempeter pri Gorici Šempeter pri Gorici Koper [30]
1930 Cerkev sv. Silvestra Nova vas Opatje selo Koper [31]
1931 Cerkev Žalostne Matere Božje Miren Miren Koper [32]
1932 Cerkev sv. Frančiška Asiškega Ljubljana Ljubljana - Šiška Ljubljana
Cerkev sv. Save
(pravoslavna, porušena leta 1941)
Celje Celje
(pravoslavna)
Zagreb - Ljubljana
(pravoslavna)
[7]
1934 Evangeličanska cerkev Lendava Lendava
(evangeličanska)
[33]
Cerkev Marijinega vnebovzetja Dobrovce Slivnica pri Mariboru Maribor [34]
Cerkev Srca Jezusovega Spodnje Škofije Škofije Koper [35]
1935 Cerkev sv. Lovrenca Lokavec Lokavec Koper [36]
1936 Cerkev bl. Antona Martina Slomška Zgornja Rečica Laško Celje [37]
Cerkev sv. Cirila in Metoda
(pravoslavna)
Ljubljana Ljubljana
(pravoslavna)
Zagreb - Ljubljana
(pravoslavna)
Cerkev Kristusa Kralja Hrastnik Hrastnik Celje [38]
Cerkev sv. Lazarja
(pravoslavna, porušena leta 1941)
Maribor Maribor
(pravoslavna)
Zagreb - Ljubljana
(pravoslavna)
1938 Cerkev Kristusa Kralja Zgornje Škofije Škofije Koper [39]
Cerkev sv. Rešnjega telesa Maribor
(Tabor)
Maribor - Sv. Rešnje telo Maribor
Cerkev Srca Jezusovega Rakek Rakek Ljubljana [40]
Cerkev sv. Terezije Deteta Jezusa Ljubljana
(Kodeljevo)
Ljubljana - Kodeljevo Ljubljana
Cerkev Žalostne Matere Božje Idrija Idrija Koper [41]
1939 Cerkev sv. Mihaela Črna vas Ljubljana - Barje Ljubljana
1940 Cerkev sv. Antona Padovanskega Velika Loka Žalna Ljubljana [42]
1941 Cerkev sv. Janeza Krstnika Preska Preska Ljubljana [43]
1943 Cerkev sv. Mateja Spodnje Škofije Škofije Koper [44]
1946 Cerkev sv. Pavla Vrtovin Kamnje Koper [45]
1959 Cerkev sv. Cirila in Metoda Ljubljana
(Bežigrad)
Ljubljana - Bežigrad Ljubljana
1960 Cerkev sv. Martina Šmartno v Tuhinju Šmartno v Tuhinju Ljubljana [46]
1961 Cerkev sv. Lenarta Sveti Lenart Sv. Lenart Ljubljana [47]
1962 Evangeličanska cerkev Moravske Toplice Moravske Toplice
(evangeličanska)
1963 Cerkev sv. Helene Pertoča Pertoča Murska Sobota [48]
1966 Evangeličanska cerkev Selo Selo
(evangeličanska)
Cerkev sv. Lucije Dražgoše Dražgoše Ljubljana [49]
1967 Cerkev sv. Jožefa Delavca Rače Rače Maribor [50]
Cerkev sv. Martina Poljane nad Škofjo Loko Poljane nad Škofjo Loko Ljubljana
Cerkev sv. Trojice Odranci Odranci Murska Sobota
1969 Cerkev sv. Jožefa Delavca Idrija Idrija Koper [51]
Cerkev sv. Kozme in Damijana Kuzma Kuzma Murska Sobota [52]
1971 Cerkev sv. Cirila in Metoda Maribor
(Tezno)
Maribor - Tezno Maribor [53]
Evangeličanska cerkev Pečarovci Pečarovci
(evangeličanska)
[54]
1972 Cerkev sv. Družine Tepanje Slovenske Konjice Maribor [55]
Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji Hinje Hinje Novo mesto [56]
Cerkev sv. Maksimilijana Kolbeja Žvirče Hinje Novo mesto
Cerkev sv. Jožefa Josipdol Ribnica na Pohorju Maribor [57]
Cerkev sv. Jožefa Delavca Leskovec Ljubečna Celje [58]
Cerkev sv. Mihaela Grosuplje Grosuplje Ljubljana [59]
Cerkev bl. Antona Martina Slomška Gornja Bistrica Črenšovci Murska Sobota [60]
Cerkev Žalostne Matere Božje Trebnje Trebnje Novo mesto [61]
1973 Cerkev Matere Božje Ljubljana
(Koseze)
Ljubljana - Koseze Ljubljana [62]
1975 Cerkev Vstalega Odrešenika Senovo Senovo Celje [63]
1976 Cerkev sv. Jožefa Škale Velenje - Sv. Martin Celje [59]
1978 Cerkev sv. Marije Vnebovzete in sv. Maksimilijana Kolbeja Janževski Vrh Ribnica na Pohorju Maribor [64]
Cerkev sv. Mihaela Šoštanj Šoštanj Celje [59]
1981 Cerkev sv. Družine Ljubljana
(Moste)
Ljubljana - Moste Ljubljana
1982 Cerkev sv. Družine Predmeja Otlica Koper [59]
Sostolnica Kristusa Odrešenika Nova Gorica Nova Gorica - Kristus Odrešenik Koper [65]
1984 Cerkev sv. Miklavža Ankaran Ankaran Koper [59]
Cerkev Rožnovenske Matere Božje Portorož Portorož Koper [66]
1985 Cerkev Kristusovega učlovečenja Ljubljana
(Dravlje)
Ljubljana - Dravlje Ljubljana [67]
Cerkev Marijinega Brezmadežnega Srca Loke pri Zagorju Kisovec Ljubljana [59]
Cerkev sv. Marjete Polzela Polzela Celje [59]
1986 Cerkev sv. Cirila in Metoda Škofljica Škofljica Ljubljana [68]
Cerkev sv. Janeza Krstnika Dragatuš Dragatuš Novo mesto [59]
Cerkev Marije Pomočnice kristjanov Log Čezsoški Bovec Koper [59]
1987 Cerkev sv. Cirila in Metoda Radenci Radenci Murska Sobota [69]
Cerkev sv. Družine Kidričevo Kidričevo Maribor [59]
Cerkev Vseh svetih Ljubljana
(Žale)
Ljubljana - Sv. Križ Ljubljana
Cerkev Vstalega Zveličarja Zreče Zreče Maribor [59]
1989 Cerkev sv. Duha Celje Celje - Sv. Duh Celje [70]
Cerkev sv. Kozme in Damijana Stražišče Prevalje Maribor [71]
1990 Cerkev sv. Križa Maribor Maribor - Sv. Križ Maribor [59]
Cerkev Marije Vnebovzete Zgornje Pirniče Pirniče Ljubljana [59]
Cerkev Marije Vnebovzete Slovenja vas Hajdina Maribor [59]
Cerkev sv. Vida Šentvid pri Zavodnju Zavodnje Celje [72]
Cerkev sv. Marka Koper Koper - Sv. Marko Koper [73]
Cerkev sv. Trojice Dolnji Ajdovec Ajdovec Novo mesto [74]
1992 Cerkev sv. Jedrti Lajše Selca Ljubljana [59]
Cerkev sv. Jožefa Ivančna Gorica Ivančna Gorica Ljubljana [59]
1993 Cerkev Brezmadežnega spočetja Device Marije Grahovo Grahovo Ljubljana [75]
Cerkev sv. Lovrenca Zabreznica Breznica Ljubljana [59]
1994 Cerkev sv. Duha Ljubljana
(Stožice)
Ljubljana - Stožice Ljubljana
Cerkev sv. Marka Žabče Tolmin Koper [76]
Cerkev sv. Rozalije Petišovci Lendava Murska Sobota [77]
1995 Cerkev sv. Gabrijela Planica Stara Loka Ljubljana [59]
Cerkev Marije Matere Cerkve Maribor
(Pobrežje)
Maribor - Pobrežje Maribor [78]
1996 Cerkev sv. Modesta Kranj Kranj - Zlato Polje Ljubljana [59]
Cerkev sv. Neže Liboje Griže Celje [59]
Cerkev Povišanja sv. Križa Mala Ilova Gora Dobrepolje - Videm Ljubljana [59]
1997 Cerkev Karmelske Matere Božje Gaberje Lendava Murska Sobota [79]
1998 Cerkev Marije Pomagaj Visejec Hinje Novo mesto [59]
Cerkev sv. Petra Ježni Vrh Primskovo na Dolenjskem Ljubljana [59]
1999 Cerkev sv. Janeza Krstnika Kočevska Reka Kočevska Reka Novo mesto [59]
2000 Cerkev Angelov varuhov Ljubljana
(Zalog)
Župnija Ljubljana - Kašelj/Zalog Ljubljana [80]
Cerkev Marije Matere Cerkve Trbovlje Trbovlje - Sveta Marija Celje [59]
Cerkev sv. Martina Manče
(zasebna cerkev)
Koper [81]
2003 Cerkev Marijinega Brezmadežnega Srca Pragersko Spodnja Polskava Maribor [82]
2004 Cerkev sv. Petra in Pavla
(Samostan sv. Petra in Pavla Ptuj)
Ptuj Ptuj - Sv. Peter in Pavel Maribor [83]
2005 Cerkev sv. Rešnjega telesa in krvi Ljubljana
(Podutik)
Ljubljana - Podutik Ljubljana
2008 Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni
(mormonska)
Ljubljana Ljubljana
(mormonska)
2010 Cerkev Jezusove spremenitve na gori Rogla Sveta Kunigunda na Pohorju Maribor [59]
2011 Cerkev Marije Pomočnice Križ Tržišče Novo mesto [84]
2013 Cerkev Marije Pomočnice Šmarčna Boštanj Novo mesto [85]
2015 Cerkev sv. Janeza Boska Maribor Maribor - Sv. Janez Bosko Maribor
2019 Cerkev sv. Leopolda Mandića Ptuj Ptuj - Sv. Ožbalt Maribor [86]
Cerkev bl. Antona Martina Slomška Maribor
(Košaki)
Maribor - Košaki Maribor [87][88]
? Cerkev sv. Jožefa Vir Vir Ljubljana [59]
? Cerkev sv. Križa Križevska vas Sv. Helena - Dolsko Ljubljana [89]

Glej tudiUredi

ViriUredi

 1. Sveta družina – praznik, Svetniki.org, pridobljeno 15. februar 2016.
 2. Cerkve na Kočevskem Arhivirano 2013-01-18 na Wayback Machine., Kocevje.si, pridobljeno 7. februar 2016.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Franci Lazarini, Cerkvena arhitektura Lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889–1922), doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2012.
 4. Župnija Polšnik, Polsnik.si, pridobljeno 13. februar 2016.
 5. Cerklje ob Krki - Cerkev sv. Marka, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 6. Bled - Cerkev sv. Martina, Kraji.eu, pridobljeno 7. februar 2016.
 7. 7,0 7,1 Lejla Valentić, Nina Žlof, Filip Komplet, O pravoslavnih in protestantskih porušenih svetiščih v Celju[mrtva povezava], raziskovalna naloga I. gimnazije v Celju, Mestna občina Celje, Mladi za Celje, Celje 2013, strani 16–19, 23–24.
 8. Begunje pri Cerknici - Cerkev sv. Jerneja, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 9. Pregarska cerkev Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Koper.si, pridobljeno 13. februar 2016.
 10. Prečna - Cerkev sv. Antona Padovanskega, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 25. april 2017.
 11. Globel - Cerkev sv. Družine, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 12. Podbočje - Cerkev sv. Križa, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 13. Božič v pravoslavnih Miličih, Lokalno.si, pridobljeno 17. februar 2017.
 14. Hrovača - Cerkev sv. Trojice, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 15. Podgrad pri Ilirski Bistrici - Cerkev sv. Cirila in Metoda, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 16. Opis[mrtva povezava], Trivago.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 17. Zgodovina Arhivirano 2016-08-25 na Wayback Machine., Stanislav.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 18. Veliki Gaber - Cerkev sv. Urha, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 19. Bilo je ..., Zupnija-radece.rkc.si, pridobeljno 13. februar 2016.
 20. “Sovražniki v isti domovini! Kakšna zabloda, kakšen zločin!”[mrtva povezava], Zgodovina.si, pridobljeno 10. februar 2016.
 21. Opatje selo - Cerkev sv. Andreja, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 22. Ponikva pri Žalcu - Cerkev sv. Pankracija, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 23. Temnica - Cerkev sv. Petra, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 24. Vrtojba - Cerkev Srca Jezusovega, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 25. Kulturne znamenitosti, Park-goricko.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 26. Kostanjevica na Krasu - Cerkev sv. Martina, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 27. Hotiza - Cerkev sv. Petra in Pavla, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 28. Cerkev sv. Lovrenca, Brestovica pri Komnu Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Stanjel.eu, pridobljeno 14. februar 2016.
 29. Sela na Krasu - Cerkev Marijinega vnebovzetja, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 14. februar 2016.
 30. Cerkve v Šempetru in Vrtojbi, Kstm-sempeter-vrtojba.si, pridobljeno 13. februar 2016.
 31. Nova vas na Krasu - Cerkev sv. Silvestra, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 11. februar 2016.
 32. Cerkev Žalostne Matere Božje Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Mirenski-grad.si, pridobljeno 14. februar 2016.
 33. Lendava - Evangeličanska cerkev, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 34. Dobrovce - Cerkev sv. Marije, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 13. februar 2016.
 35. Spodnje Škofije - Cerkev Srca Jezusovega, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 17. februar 2017.
 36. Župnijska cerkev svetega Lovrenca Arhivirano 2016-07-25 na Wayback Machine., Lokavec.si, pridobljeno 17. februar 2017.
 37. Cerkev blaženega Antona Martina Slomška - Zgornja Rečica, Slovenia.info, pridobljeno 9. februar 2016.
 38. Zgodovina in kultura Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Euparky.si, pridobljeno 17. februar 2017.
 39. Cerkev Kristusa Kralja, Skofije.donbosko.si, pridobljeno 17. februar 2017.
 40. Rakek - Cerkev Srca Jezusovega, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 17. februar 2017.
 41. Idrija - Cerkev Žalostne Matere božje, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 18. februar 2017.
 42. Velika Loka pri Višnji Gori - Cerkev sv. Antona Padovanskega, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 17. februar 2017.
 43. Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika – Preska, zupnija-Preska.si, pridobljeno 18. februar 2017.
 44. Znamenitosti in atrakcije Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Koper.si, pridobljeno 18. februar 2017.
 45. Zgodovina, listine o Svetem Pavlu Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Kamnje.net, pridobljeno 18. februar 2017.
 46. Sveti Martin na Slovenskem, Revija.ognjisce.si, pridobljeno 20. februar 2017.
 47. Sveti Lenart - Cerkev sv. Lenarta, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 22. februar 2017.
 48. Župnijska cerkev Sv. Helene na Pertoči Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Obcina-rogasovci.si, pridobljeno 22. februar 2017.
 49. Dražgoše, Družina.si, pridobljeno 18. februar 2017.
 50. Kratka zgodovina župnije Sv. Jožefa Delavca v Račah, Zupnija-race.rkc.si, pridobljeno 22. februar 2017.
 51. Cerkev sv. Jožefa Delavca in sv. Barbare v Idriji, Dk.um.si, pridobljeno 18. februar 2017.
 52. Zgodovina, Kuzma.zupnija.info, pridobljeno 22. februar 2017.
 53. Zgodovina Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Zupnijatezno.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 54. Evangeličanska cerkev v Pečarovcih, Eco-puconci.si, pridobljeno 19. april 2017.
 55. Pevci iz Tepanj, Radio.ognjisce.si, pridobljeno 7. februar 2016.
 56. O Hinjah Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Hinje.si, pridobljeno 11. februar 2016.
 57. Kapela Sv. Jožefa Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Josipdol.si, pridobljeno 15. februar 2016.
 58. Lucija Podvršnik, Maja Rajšter, Kaja Škrubej, Cerkvena obeležja v Krajevni skupnosti Ljubečna; na: Knjiznica-celje.si, pridobljeno 16. november 2018.
 59. 59,00 59,01 59,02 59,03 59,04 59,05 59,06 59,07 59,08 59,09 59,10 59,11 59,12 59,13 59,14 59,15 59,16 59,17 59,18 59,19 59,20 59,21 59,22 59,23 59,24 59,25 59,26 Arnold Oton Ciraj, Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva, diplomska naloga, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2012.
 60. Potek gradnje, Zupnija-crensovci.si, pridobljeno 7. februar 2016.
 61. Žalostna Mati Božja - Vina Gorica, Zupnija-trebnje.rkc.si, pridobljeno 28. december 2017.
 62. Zgodovina cerkve Arhivirano 2012-06-22 na Wayback Machine., Zupnija-lj-koseze.rkc.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 63. Župnija Senovo Arhivirano 2013-10-07 na Wayback Machine., Kamra.si, pridobljeno 7. februar 2016.
 64. Sv. Maksimilijan Kolbe Arhivirano 2016-05-05 na Wayback Machine., Zupnijaribnicanapohorju.si, pridobljeno 15. februar 2016.
 65. Cerkev Kristusa Odrešenika - Konkatedrala, Novagorica-turizem.com, pridobljeno 7. februar 2016.
 66. Portorož - Cerkev Rožnovenske Matere Božje, Kraji.eu, pridobljeno 7. februar 2016.
 67. Nova cerkev, Zupnija-dravlje.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 68. Zgodovina župnije Škofljica Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Skofljica.info, pridobljeno 9. februar 2016.
 69. Gradnja cerkve, Zupnija-radenci.com, pridobljeno 7. februar 2016.
 70. Zgodovina naše župnije, Zupnija-svduh.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 71. Podružnična cerkev svetega Kozme in Damijana na Brinjevi gori Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Meziska-dolina.si, pridobljeno 13. februar 2016.
 72. Predstavitev cerkva Arhivirano 2017-04-21 na Wayback Machine., Zupnija-sostanj.si, pridobljeno 11. februar 2016.
 73. Župnijska cerkev Sv. Marka Arhivirano 2016-01-10 na Wayback Machine., Zupnija-markovec.rkc.si, pridobljeno 7. februar 2016.
 74. Dolnji Ajdovec - Cerkev sv. Trojice, Giskd2s.situla.org, pridobljeno 22. april 2017.
 75. Grahovo, Pespoti.si, pridobljeno 22. april 2017.
 76. Podružnice Župnija Tolmin, Zupnija-tolmin.rkc.si, pridobljeno 20. februar 2017.
 77. Mesto Lendava Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Lendava.net, pridobljeno 22. april 2017.
 78. Zgodovina župnije[mrtva povezava], Marijamaticerkve.si, pridobljeno 9. februar 2016.
 79. Cerkev Karmelske Matere Božje v Gaberju Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Zupnija-lendava.si, pridobljeno 14. februar 2016.
 80. Na praznik države dobili zvonove, M.slovenskenovice.si, pridobljeno 25. april 2017.
 81. Cerkev Sv. Martina v Mančah, Vipavska dolina, slovenia.info, pridobljeno 7. februar 2016.
 82. Cerkev Marijinega brezmadežnega srca na Pragerskem Arhivirano 2017-04-26 na Wayback Machine., Tic-sb.si, pridobljeno 7. februar 2016.
 83. Kratka zgodovina samostana sv. Petra in Pavla Arhivirano 2016-10-17 na Wayback Machine., Kloster.si, pridobljeno 11. februar 2016.
 84. Cerkev: Marije Pomočnice v Kovačevem hribu, Zupnija-trzisce.weebly.com, pridobljeno 20. februar 2017.
 85. Cerkev Marije Pomočnice - Šmarčna, Zupnija-bostanj.rkc.si, pridobljeno 22. februar 2017.
 86. Posvetitev oltarja in cerkve sv. Leopolda Mandića na Ptuju, Minoriti.rkc.si, pridobljeno 9. marec 2021.
 87. Nova cerkev, Zupnijambkosaki.wordpress.com, pridobljeno 9. februar 2016.
 88. Posvetitev župnijske cerkve v Košakih, Družina.si, pridobljeno 28. avgust 2021.
 89. Cerkev sv. Križa, Zupnija-dolsko.rkc.si, pridobljeno 13. februar 2016.